Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Fjärilen Hållbarutveckling

Skapad 2020-10-27 09:16 i Trollskogens förskola Fristående förskolor
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi vill att barnen ska få en förståelse för hållbarutveckling och en hållbar framtid och få en förståelse för hur vårt förhållningssätt och handlande påverkar vår jord och natur.

Innehåll

 

 

NULÄGE?

Vi vill barnen ska få en förståelse för hållbar utveckling och hur vårt förhållningssätt och handlande påverkar vår jord och natur.

Vi vill barnen får en kunskap om återvinning och hur en enkel kompost fungerar.

 

VAD VILL VI?

Vi vill att barnen ska få en grund för att kunna skapa sig en förståelse för vad hållbarutveckling är och vad vi/dom kan göra för att ta hand om naturen.

Vi vill att barnen ska veta vart man sorterar det olika materialen ex papp/kartong, plast, metall, glas.

Barnen ska också få en inblick i vad som händer/ inte händer om man kastar något i naturen.

Vi vill att barnen ska få kunskap om hur en enkel kompost fungerar.

Vi vill att barnen ska förstå vikten av att återanvända och inte slösa med papper och material.HUR?

Barnen kommer titta på filmerna om Barr och Pinne på SVT UR och vi kommer ha de som undervisningsplattform i vårt arbete med Hållbarutveckling.

Barnen kommer få plocka skräp i naturen och sen få återvinna plast, papper, glas och metall.

Vi kommer ha en kompost på gården där barnen sen praktiskt får vara med i processen hur matavfall blir till jord. Vi ska sen återanvända jorden i vårt trädgårdsland när vi planterar på förskolan.

Vi kommer samtala med barnen om vad papper kommer ifrån och försöka få barnen att förstå koppling mellan slösa papper och hugga ner träd.

Vi kommer att arbeta med detta både i helgrupp och i mindre grupper.

 

NÄR?

Vi kommer arbeta med hållbarutveckling under hela läsåret och det kommer vara en viktig del av vårt arbete och verksamhet.

 

FÖRVÄNTNINGAR?

Vi vill att barnen ska få mer kunskap om hållbarutveckling och att det ska bli en naturlig del av deras liv och vardag. 

 

DOKUMENTATION.

Vi dokumenterar genom bilder och text tillsammans med barnen i Unikum och genom att vi pedagoger reflekterar och samtalar om processen på våra planeringstider.

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: