👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fys

Skapad 2020-10-27 09:18 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 9 Idrott och hälsa
Armarna värker och låren svider. Du har pressat dig hårt under ett träningspass. Hur vet du vilka övningar som tränar vad på din kropp och vilka effekter träningen får för ditt fysiska mående?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang innebär att vi kan röra oss i ett spel, i en lek, ett träningsprogram eller till musik. I det här arbetsområdet kommer vi att fokusera på fysiska övningar som tränar olika delar av kroppen.

Du kommer även under arbetsområdet få möjlighet att tillsammans med några klasskamrater planera ett kortare träningsprogram samt leda en grupp kamrater genom programmet. Du kommer i planeringen att funder över vilka muskelgrupper du vill träna samt vilka övningar som passar för att träna just den muskelgruppen. vid redovisningstillfället kommer du förutom att redovisa din grupps program även att genomföra och utvärdera andra gruppers träningsprogram. 

2. Undervisningens innehåll 

Du kommer på idrottslektionerna få möjlighet att prova på olika fysövningar som tränar olika delar av kroppen detta för att samla inspiration till ert eget träningsprogram. 

Vi kommer att prova olika rörelser för att sedan sätta ihop dem till ett träningsprogram. 

3. Bedömningsuppgifter

Du kommer att bedömas i gruppuppgiften där du skapar ett träningsprogram med några klasskamrater, när du leder en grupp genom ditt träningsprogram och när du deltar i redovisningen av andra gruppers träningsprogram. 

För att i efterhand kunna bedöma din förmåga att röra dig i takt till musiken kommer jag att filma vissa moment. Filmerna kommer endast att användas i bedömningssyfte och de kan komma att delas till dig på Unikum. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Kunskapskrav idrott åk 1-6

insats krävs
godtagbara kunskaper
utvecklade kunskaper
väl utvecklade kunskaper
Delta & anpassa rörelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.