Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading project- The Diamond Mystery

Skapad 2020-10-27 09:28 i Resarö skola Vaxholm Stad
Ett läsprojekt med syfte att utöka ordförrådet och träna läsförståelse på engelska.
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att läsa den engelska versionen av Lassemajas detektivbyrå, The Diamond Mystery, tillsammans i läsgrupper/läspar på måndagslektionerna under några veckor under höstterminen.

Innehåll

Inledningsvis går vi igenom nya ord i en powerpoint och läser det första kapitlet i boken tillsammans.

Därefter kommer vi inleda varje lektion med att gå igenom svåra ord i kapitlet som du får skriva in i ditt engelskahäfte innan du fortsätter läsa i din läsgrupp. 

Avslutningsvis läser vi det sista kapitlet tillsammans och gör några avslutande reflekterande arbetsuppgifter som sammanfattar boken. 

 

Du kommer att träna på:

* att läsa engelska

* ta reda på betydelsen av nya ord, lära dig nya ord

* översätta

* läsförståelse, kunna hitta svaren på frågor i texten

Jag bedömer:

* hur du förstår innehållet i kapitlet

* hur du kan formulera dina svar och översättningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
Reading project- The Diamond Mystery

Läsa och förstå instruktioner

Når ännu ej målet
E
C
A
Läsförståelse
Formulera sig i skrift
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: