👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik höstterminen åk 3

Skapad 2020-10-27 09:44 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 3 Matematik
Under höstterminen så ska du bl a få arbeta med de fyra räknesätten, problemlösning, skala och programmering.

Innehåll

Vad?

Du kommer att få lära dig:

 • taluppfattning upp till 1000.
 • positionssystemet med ental, tiotal och hundratal.
 • uppställningar i addition med och utan minnessiffror.
 • uppställningar i subtraktion med och utan växlingar.
 • använda uppställningar i problemlösningsuppgifter.
 • använda fungerande metoder vid beräkningar som har tre termer.
 • använda hundratavlan som hjälpmedel.
 • visa och använda sambandet mellan addition och multiplikation.
 • förstå och använda den kommutativa lagen (2x6=12 och 6x2=12).
 • olika strategier för att lära dig multiplikationstabellerna.
 • strategier för multiplikation med 10 och 100.
 • multiplikation med uppställning med och utan minnessiffror.
 • förstå och använda prioriteringsregler.
 • beskriva och förstå vad ett uttryck är (4x3-2).
 • rita en bild för att lösa ett problem. 
 • använda olika strategier för att lösa matematiska problem.
 • avgöra om ett svar är rimligt eller inte.
 • analog programmering.
 • använda division med hjälp av en bild.
 • använda division vid huvudräkning.
 • skriftliga metoder vid division.
 • sambandet mellan division och multiplikation.
 • lösa problemlösningsuppgifter med hjälp av division.
 • utföra beräkningar i division med rest.
 • strategier för division med 10.
 • skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • olika proportionella samband.

Hur?

Du kommer att få:

 • ta del av genomgångar, samtal och diskussioner.
 • arbeta med matteuppgifter enskilt, i par och i grupp.
 • arbeta med iPad.
 • redogöra både skriftlig och muntligt för hur du tänker när du löser matematiska uppgifter.
 • visa vad du lärt dig genom olika diagnoser.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • hur du använder dig av olika matematiska begrepp.
 • hur du använder dig av huvudräkning när det gäller de fyra räknesätten.
 • hur du muntligt och skriftligt kan beskriva hur du gör beräkningar med de fyra räknesätten. 
 • hur du väljer och använder metoder som passar för uträkningen.
 • hur du klarar diagnoserna i boken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3