Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi HT 2020

Skapad 2020-10-27 09:47 i Västra skolan Falun
Det här området handlar om hushållens, företagens och det offentligas (stat, kommun och landstingets) ekonomi. Det handlar också om det svenska skattesystemet och vad globalisering är.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Området handlar om hushållens, företagens och det offentligas (stat, kommun och regioners) ekonomi. Det handlar också om det svenska skattesystemet och den svenska arbetsmarknaden.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll (ut läroplanen)

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i åk 7-9

 • Hur hushållens, företagens och de offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka konsekvenser det kan få för individer och grupper.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika länders ekonomier hänger samman i en globaliserad värld.

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • förstå vad ekonomi handlar om för en familj och för samhället
 • förstå och kunna förklara begrepp som hör ihop med ekonomi, exempelvis ord som utbud, efterfrågan, monopol m m
 • få kunskap om hur staten kan styra ekonomin mot bestämda mål
 • få förståelse för det svenska skattesystemet

 

Arbetssätt

 Du kommer att

 • arbeta med instuderingsfrågor
 • få lyssna på genomgångar

 

Bedömning

det som bedöms är

 • din förståelse för vad ekonomi handlar om för en familj och för samhället
 • din förståelse och kunskap om begrepp som hör ihop med ekonomi, exempelvis ord som utbud, efterfrågan, monopol m m
 • dina kunskaper om hur staten kan styra ekonomin mot bestämda mål
 • dina kunskaper om hur svenska företag ägs
 • din förståelse för det svenska skattesystemet

 

Du visar dina kunskaper

 • genom att vara aktiv vid genomgångar och diskussioner
 • Slutuppgiften

 

 

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Jag har fortfarande inte visat godtagbara kunskaper
Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
UNDERSÖKA STRUKTURER I SAMHÄLLET
Bedöms
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
ANVÄNDA BEGREPP
Bedöms
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
PÅVERKA OCH PÅVERKAS
Bedöms ej.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
UNDERSÖKA SAMHÄLLSFRÅGOR
Bedöms ej
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
VÄRDERA OCH UTTRYCKA STÅNDPUNKTER
Bedöms ej
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Bedöms ej.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
MINORITETERS SÄRSTÄLLNING & RÄTTIGHETER
Bedöms ej.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
DEMOKRATI
Bedöms ej.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
INFORMATION OCH KÄLLOR
Bedöms ej.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: