Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande och lärande

Skapad 2020-10-27 09:52 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Förskola
Skapande och lärande på femårsverksamheten. Alla dagar i veckan sker skapande och lärande processer.

Innehåll

Nuläge

I barngruppen ser vi olika behov av att få skapa fritt och av den fria leken.

Mål

Att alla barn ska få känna sig trygga och att våga lita på sin egen förmåga till att skapa och leka fritt.

Syfte 

Att barnen ska få utveckla sina egen förmågor att använda sin fantasi i sina individuella skapande processer samt känna glädje i att skapa.

Genomförande 

Vi ger barnen tid till att skapa och leka fritt så att de kan utveckla sina intresseområden. Vi vill erbjuda barnen olika skapande material som inspirerar dem till att använda sin fantasi samt inspirerar varandra till att vidareutveckla skapandet .Vi stödjer barnen att  göra efter sin egen förmåga och att det inte finns några rätt eller fel. Materialet ska finnas tillgängligt och placerat på ett sådant sätt att det inbjuder barnen att använda det. Vi försöker även få barnen delaktiga i verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv, genom att de får vara med att bidra med material till deras skapande. Barnen får (om de vill) ta med sig återvunnet material hemifrån . 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt på våra gemensamma planeringar.

Ansvar

Gemensamt ansvar i arbetslaget.

Koppla läroplansmål nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: