Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text om ett nordiskt djur

Skapad 2020-10-27 09:55 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Beskrivande text/Faktatext
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du får lära dig grunderna i och öva på hur man skriver en beskrivande text (faktatext). Du ska slutligen skriva en beskrivande text om ett nordiskt djur, som ska bedömas i både svenska och NO.

Innehåll

 

Beskrivande/faktatext

1. Beskrivande text/faktatext

regler för beskrivande/faktatext  (se ZickZack Skrivrummet)

- formuleringar och kännetecken för en beskrivande text Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

2. Arbetssätt

Du kommer att få genomgångar av hur man går till väga när man skriver beskrivande text, hur texterna är uppbyggda och vad de skall innehålla. Vi kommer även träna på att läsa faktatext vilket ger dig en modell hur en faktatext/beskrivande text ska se ut.

Du kommer att få öva på att skriva beskrivande/faktatext genom att skriva en faktatext om ett nordiskt djur.

3. Bedömning

Ditt arbete under lektionstid bedöms löpande, liksom den text du producerar. 

4. Kunskapskrav

Du skall kunna formulera en beskrivande/faktatext utifrån de regler och innehåll som du fått undervisning i.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Lärarbedömning, beskrivande text

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
Förstår syftet med beskrivande text på enkel nivå.
.Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår syftet med beskrivande text. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen
Förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texter utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
STRUKTUR
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text och anpassar den till syfte och målgrupp.
-klassifikation
Försöker klassificera och generalisera.
Utvecklar sina försök att generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation som är relevant för ämnet.
-beskrivning
Fokuserar på en del av ämnet t.ex. ”Min katt ...”. Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Inkluderar detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Tolkar och utvecklar viktig information. Organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
-tempus
Har svårigheter att hålla samma tempus (presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Håller samma tempus i hela texten och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
- ordval
Använder några få ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt allmängiltiga ord, som t.ex. ”mänskligheten”, ”däggdjur” osv.
- jämförelser
Gör enstaka jämförelser.
Gör ett flertal jämförelser.
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.
Förstår att jämförelser kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser väl avvägt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: