Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling på Lingonet

Skapad 2020-10-27 10:03 i Västra Förskolan Solgården Rättvik
Samling
Förskola

Innehåll

Nuläge

Barnen är väldigt nyfikna och engagerade på våra samlingar och visar stort intresse för sagor, sånger och ramsor. 

Mål

Vi vill genom samlingarna stimulera barnens nyfikenhet och lust att leka och lära. Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin språkliga och matematiska förmåga genom de olika aktiviteterna på samlingen. Målet är att alla barn och vuxna visar respekt för varandra genom att lyssna och sitta på sin plats. Alla deltar på samlingen efter sin egen förmåga.

Syfte

Aktiviteterna är menade att stärka barnens tillit till sig själva, men även Vi-känslan genom att vi uppmärksammar varandra. Aktiviteterna väljs också utifrån dessa syften:

 • Identitetsstärkande
 • Social utveckling
 • Kroppsuppfattning 
 • Språkutveckling
 • Matematik
 • Begrepp

Genomförande

Vi använder babblarna som ett verktyg i samlingen, genom dom tränar vi färger, begrepp och språket. Vi inreder rummet i den färg som den aktuella figuren har.  

Samlingen börjar med en babblar sång, därefter har den aktuella Babblaren något spännande att visa eller berätta. Ibland visar vi en saga med rekvisita och så sjunger vi några sånger.  

Dokumentation

Vi dokumenterar genom pedagogernas observationer och anteckningar, och vid vissa tillfällen med bild och film.

Utvärdering

Utvärdering sker löpande i arbetslaget.

Ansvar

Pedagogerna turas om att hålla i samlingarna och planerar de olika aktiviteterna på den gemensamma reflektionstiden samt på enskild planeringstid.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: