Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden och frihetstiden

Skapad 2020-10-27 10:18 i Ärentunaskolan Uppsala
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Stormaktstiden och frihetstiden Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Vi ska läsa om krigen och människorna som levde på den här tiden. Vi fortsätter sedan med frihetstiden, en tid som förändrade Sverige.

Innehåll

Det här ska du utveckla:

·       Få kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under dessa tidsperioder

·       Förmåga att resonera, jämföra och använda begrepp.

 

Målen med arbetsområdet är att du

·       ska kunna grundläggande fakta om hur det var att leva under Frihetstiden.

·       ska kunna jämföra livet under Frihetstiden med andra historiska perioder 

·       ska kunna förstå varför ståndssamhället började lösas upp och ha kännedom om de politiska partier som bildades.

 

Vi kommer att arbeta med Stormaktstiden genom att

·       läsa faktatexter

·       göra arbetsuppgifter kopplade till texterna

·       se på filmer

·       reflektera, samtala och resonera

Bedömning:

·       Redovisa kunskaper, skeende och gestalter.

·       Föra enkla resonemang kring orsaker och konsekvenser av historiska händelser.

·       Använda aktuella begrepp i sitt sammanhang.

 

·       Se samband och se skillnader/likheter kring historiska tidsperioder.

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: