Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemma i världen

Skapad 2020-10-27 10:17 i Tollarps skola Kristianstad
Pedagogisk planering för arbetsområdet "Hemma i världen" i SO, åk 6, HT 2016
Grundskola 6 Samhällskunskap
Arbetsområdet syftar till att du ska skapa förståelse för och kunskap om nationella minioriteter i Sverige, de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi kommer att reflektera över de mänskliga rättigheterna både ur ett internationellt perspektiv och ett barnperspektiv. Detta gör vi genom att jämföra barns villkor i olika delar av världen. Sverige samarbetar med andra länder genom bland annat medlemskap i EU och FN. Under arbetets gång får vi kännedom om några av FN:s uppgifter. Under arbetsområde "Hemma i världen" kommer vi även att titta närmare på Sveriges urbefolkning, Samerna.

Innehåll

Målet för arbetsområdet

Du ska få möjlighet att lära dig och utveckla din kunskap om:

- samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige.
- mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
- vad som påverkar deras liv och hur de kan påverka sitt eget liv och andras.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • -utgår från Rädda barnens web sida "Livets lotteri"
 • -titta på film,
 • -samtala och diskutera olika frågor
 • -funderat på öppna frågor som du sedan får berätta hur du tänker och tycker i de olika frågorna
 •  
 • Du kommer att arbeta i grupp och du kommer att arbeta enskilt med uppdrag och uppgifter kopplade till det vi bearbetar. 

Bedömning

Eleven bedöms kontinuerligt under arbetet på lektionerna och genom de uppgifter eleverna genomför.

Arbetsområdet avslutas med en skriftlig uppgift där eleverna har möjlighet att visa sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden samt sin förmåga att använda samhällsvetenskapliga begrepp kopplade till området. Dessutom får de visa att de utvecklat kunskap om nationella minoriteter.                 

Hur du får visa vad du kan:

Du har möjlighet att visa vad du kan genom att:

 • -delta i samtal och diskussioner
 • -genomföra arbetsuppgifter
 • -i grupp ta reda på risker det finna (Livets lotteri) med att födas och bo i ett annat land än Sverige,
 • -enskilt göra ett arbete om Samer och beskriva hur de har blivit bemötta ur ett historiskt perspektiv. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Betygsmatris samhällskunskap

Betygsmatris samhällskunskap

E
C
A
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Undersöka och resonera
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Diskutera och analysera
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Människors rättigheter
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Söka information och källkritik
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: