Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering Snäckan ht-20 vt-21

Skapad 2020-10-27 10:18 i Kastellegården förskola Kungälv
Förskola
Genom att lyfta fram matematiken som finns i vår vardag och genom att erbjuda en miljö och material som stimulerar den matematiska förmågan vill vi väcka barnens nyfikenhet inom området.

Innehåll

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi möter varje dag matematik på förskolan, i samhället, och i naturen. För att kunna leva i ett demokratiskt samhälle och aktivt delta i beslut om nutid och framtid behövs grundläggande kunskaper i och om matematik. Vi vill fånga det naturliga intresset och förmågan som finns hos barnen genom att inspirera och stimulera barns matematiska förmåga. 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi kommer att använda oss av olika tillvägagångssätt för att presentera och få in matematiken i barnens vardag. Vi jobbar med matematikens grundstenar, färger, antal, former, mängd, problemlösning och programmering.

Antal

Räkneramsan

Skapa mönster 

Sorteringslådor

Språket - räkneord, längdbegrepp, rumsuppfattning och mängdbegrepp

Spela spel

Dukning - parbildning etc

Ordningstal i olika situationer som t ex vid kö, vem står först, sist, mitten, 3:a, 4:a etc

Matsituationer, hel, halv, antal, fjärdedel osv

Turtagning

Stor och liten

Blue-bot

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.  
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma. 
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

På ett lekfullt och naturligt sätt utforska/lära matematik i vardagen och planerade aktiviteter, i grupp och individuellt

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering

Vi lyssnar in barnen, hur de använder matematiska begrepp och hur de använder sin problemlösningsförmåga

Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang i lärloggen

Alla barn deltar efter förmåga och intresse

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: