Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen, världsdelar, världshav och kartor

Skapad 2020-10-27 10:19 i Lövestad skola Sjöbo
Kartor - världen, världsdelar och Norden
Grundskola 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Vi kommer att ge oss ut i världen och se hur den ser ut. Du kommer att lära dig mer om världen, världsdelar, världshaven och kartan. Du får välja ut och lära dig mer om något land i varje världsdel.

Innehåll

Innehåll i undervisningen:

 • Världsdelarnas och världshavens namn och placering på kartan.
 • Fördjupning om något land i varje världsdel.
 • Hur en karta fungerar och är uppbyggd.
 • Hur man hittar i en kartbok.

Arbetssätt/undervisning:

 • Gemensamma diskussioner.
 • Skriftliga uppgifter samt rituppgifter.
 • Läsa böcker om andra länder på jorden.
 • Skriva faktatexter. 
 • Leta i kartor. 
 • Se filmer från de olika världsdelarna.
 • Rita egna kartor.
 • Seterra

Begrepp:

 • Världsdel
 • Världshav
 • Land
 • Skala
 • Karta
 • Klimat
 • Väderstreck

Bedömning/reflektion:

 • Du ska kunna namnen på alla världsdelar och världshav.
 • Du ska veta och kunna peka ut världsdelarna och världshaven på en karta.
 • Du ska veta vilken världsdel du bor i.
 • Du ska veta hur en karta fungerar och känna till vad några olika symboler betyder.
 • Du ska veta hur man hittar i en kartbok.
 • Du ska skriva en kort faktatext om några olika länder i världen.
 • Du ska kunna namnge de olika väderstrecken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: