Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolonisera månen

Skapad 2020-10-27 10:34 i Rävlanda skola Härryda
Ett arbete om att odla växter på månen.
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik
Matris om att odla växter på månen.

Innehåll

Inom projekt 2E har vi arbetat om att kolonisera månen utifrån ett antal frågeställningar. Eleverna har fått välja någon eller några av dem. 

https://joinlaunchpad.com/#/challenges/22/space

Matrisen nedan bygger på det här problemet: 

  • How can we utilize indigenous materials on the moon and other resources found within space to support sustainable human life? Consider humans need for food, water, shelter, breathable air, medical support, etc.

Arbete

Under arbetet har eleverna läst texter som ligger på bl.a Nasa och lagt fram sina egna idéer om hur problemet kan lösas baserat på fakta. 

Vi har diskuterat och eleverna har argumenterat för att motivera sina slutsatser. 

 

Redovisning

Eleverna har fått välja redovisningssätt:

Digital presentation

Text 

Bild ( och ev text) 

 

Bedömning

Jag har bedömt elevens förmåga att :

  • använda sina kunskaper för att beskriva och förklara
  • söka information och resonera om källornas trovärdighet och relevans 
  • skapa texter och andra framställningar 
  • använda begrepp, modeller och teorier 

 

I bedömningen ingår två kunskapskrav i Biologi resp Fysik. Bedömningen innefattar också bara de delar i kursplanen som handlar om fofsyntes, förbränning, ekosystem, växter. 

Inom fysiken: delar av universums uppbyggnad bla.a om solsystem, årstider,  hur planetens lutning på axeln påverkar temperatur, dygn, strålning, solen ( stjärnor) mm

Bedömningen i matrisen visar kunskaperna inom det aktuella arbetsområdet. 

Matriser

Fy Bi
Kolonisera månen

Biologi

  • Bi  7-9   Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
E
C
A
  • Bi  7-9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
  • Bi  7-9
Eleven har grundläggande kunskaper om ... och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Eleven har goda kunskaper om ... och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om ... och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Fysik

  • Fy  7-9   Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  • Fy  7-9   Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
E
C
A
Ny aspekt
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
Ny aspekt
Eleven har goda kunskaper om ... , ..., universums uppbyggnad ....och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om ... , ..., universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om ..., ..., universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: