Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska-förskoleklass

Skapad 2020-10-27 10:24 i Söraskolan Österåker
Övergripande planering för svenska i förskoleklass
Grundskola F Svenska
Övergripande mål i svenska för förskoleklass

Innehåll

Svenska: språk och kommunikation utifrån Lgr11
• Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
• Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
• Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
• Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
• Rim, ramsor och andra ordlekar.
• Digitala verktyg och medier för kommunikation.
• Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.


Våra mål för förskoleklass
• Utveckla och bli språkligt och fonologiskt medveten
• Samtala och fundera på ett lekfullt sätt kring vad som är bokstäver, ljud, och en mening.
• Möta olika typer av texter och fundera och samtala om deras innehåll och syfte. Till exempel en faktatext och en saga, hur är de uppbyggda och vad betyder/innebär det?
• Titta, fundera och diskutera kring bilder, vad de säger och menar.
• Kunna utrycka och sätta ord på sina känslor, behov, kunskaper och åsikter och vara medveten om det man gör och säger kan uppfattas olika.
• Våga tala inför en grupp
• Kunna följa en muntlig instruktion


Hur uppnår vi dessa mål?
• Vi börjar läsåret genom att kartlägga elevernas språkliga medvetenhet genom bornholmstestet.
• Vi arbetar utifrån Bornholmsmodellen för att utveckla barnens språkliga och fonologiska medvetenhet på ett lekfullt sätt.
• Vi har högläsning, tittar på digitala filmer och sagor och samtalar om dessa.
• Vi läser olika texter och diskuterar innehåll och budskap i små grupper.
• Vi tittar på bilder och tolkar tillsammans. Sekvens sorterar bilder i en bekant saga.
• Vi leker med ord och dess betydelse men även ordens tonläge. Utifrån vår värdegrund diskuterar vi olika problem. Vi tittar även på Ugglan och kompisproblemet, Vara vänner och Kompisböcker och diskuterar dessa dilemman tillsammans.
• Olika övningar i smågrupper, drama, återberätta och berätta.
• Olika lyssna-göra lekar.

• Eleverna får tillgång till  Ipad där de får arbeta 2 och 2 med appar såsom Skolstil  och Bornholmslek.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: