👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Afrikansk batik på pennfodral VB HT-20

Skapad 2020-10-27 10:28 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 4 – 5 Slöjd
I det här arbetsområdet ska du sy ett pennfodral. Tyget som du ska använda till pennfodralet ska du designa själv med hjälp av afrikansk batik, mjölbatik, mjölreservage.

Innehåll

Batik är den javanesiska beteckningen för en reservageteknik. Detta innebär att man skyddar eller täcker delar av ett tyg innan tygstycket färgas. Vanliga sätt att reservera ytor, linjer eller punkter är att knyta eller täcka med vax.

 Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

 • Du ska lära dig hur du gör afrikansk batik och var tekniken kommer från.

 • Du ska lära dig hur man arbetar efter en instruktion.
 • Du ska lära dig hur man ritar mönster och sömsmån, hur man kan använda mellanlägg, hur man syr fast ett blixtlås och syr hörn.

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

 • Du ska utveckla förmågan att själv bestämma hur ditt pennfodrals tyg ska se ut och sedan göra ett pennfodral med hjälp av olika redskap och hantverkstekniker som maskinsömnad.

 • Du ska utveckla förmågan att välja hur du ska göra ditt pennfodral och berätta varför du vill göra så.

 

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

 • Du får titta på en film om hur man gör afrikansk batik.

 • Du får se när jag visar praktiskt hur man gör afrikansk batik.

 • Du får en skriftlig instruktion om hur man gör afrikansk batik som du kan läsa.

 • Jag berättar och visar både i grupp och enskilt hur du ska hantera symaskinen och de olika redskapen.

 • Jag berättar och visar både i grupp och enskilt hur du ska sy pennfodralet.

 • Du får en skriftlig instruktion med bilder hur du syr pennfodralet.

 • Du får uppsydda förlagor som visar steg för steg hur pennfodralet sys.

 • Jag förklarar och visar olika slöjdord både enskilt med dig och i grupp.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

 • Du får frågor av mig både i grupp och enskilt om hur du tänker när du löser olika problem och hur ditt arbete har gått.
 • Du får fota ditt färdiga arbete och lägga in här i Unikum och jag pratar med dig enskilt om hur du tycker att ditt arbete gått.
 • Jag tittar på ditt arbete och hur du jobbar och löser olika problem under lektionerna.
 • Jag pratar med dig och ställa frågor om ditt arbete  under lektionerna.

 

Det här ska du kunna

 • Följa och arbeta efter instruktioner.
 • Använda och hantera symaskinen på rätt sätt och på ett säkert sätt.
 • Använda och hantera de olika redskap som behövs i arbetsområdet på rätt sätt och på ett säkert sätt. (sax, penna, pfiffikus, strykjärn, knappnål)
 • Designa ett mönster på tyg med afrikansk batik.
 • Använda och förstå olika slöjdord. (sax, pfiffikus, strykjärn, knappnål, klippa, sömsmån, vliesolin, stryka, mönster, nåla, fixera, pressarfot, raksöm, sick-sack, pressarfotsbredd, tvärnåla).
 • Ge förslag på lösningar eller lösa problem som uppstår i arbetet.
 •  Berätta för mig varför du väljer att göra på olika sätt.
 • Berätta för mig hur du tycker att ditt arbete har gått och varför det gick bra eller mindre bra.

 

Arbetsmaterial

 • Arbetshäfte om afrikansk batik med instruktioner till afrikansk batik och pennfodral.

 

Uppgifter

 • Afrikansk batik på pennfodral

 • Foto och reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 1-6

Insats krävs
Godtagabara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbara kunskaper.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbara kunskaper .
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbara kunskaper.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbara kunskaper.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbara kunskaper.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbara kunskaper.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.