👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solstrålen gör sagor med Bockarna bruse

Skapad 2020-10-27 10:30 i Ekskogens förskola Alingsås
Förskola
Vi har valt att fördjupa oss i sagan om de ”tre bockarna bruse” och sagans uppbyggnad.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

 

- Vi arbetar språkutvecklande med barnen.

- Träna på olika lägesord och antal

- Barnen övar på sagans olika uppbyggnader - början - slutet - mitten. 

- Förstå sig på situationen - varför trollet blev stångad och kan man lösa detta på ett annorlunda sätt. 

 

- Vi fortsätter prata om känslor - är trollet arg, ledsen, glad, känner sig ensamt, hur känner sig bockarna bruse? Hur känner barnen?

 

Mål:

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 


Var är vi? (Nuläge)


Barngruppen har ett överläggande intresse i böcker och sagor. Vi har sett att de ofta önskar i den frispelen göra egna böcker och skriva vad som händer i deras teckningar, detta vill vi ta tillvara på. 

Vart ska vi?

 

Vi vill ge barnen en förståelse för hur sagor är uppbyggda , början mitt och slut. Vi vill ge de redskapen till att skapa egna sagor. Vi vill göra dem nyfikna på skriftspråket och vad det kan förmedla.

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

 

- Vi kommer i projektet att arbeta med sagan i mindre grupper där vi har utgått från barnens intresse, förmågor och beroende på vilken utmaning barnen behöver.  
 
- Vi kommer arbeta mycket med återberättande - Hur börjar sagan? Vilka finns med i sagan? Vilken miljö utspelar sig sagan? Vad händer i sagan? Nya ord, leka med ord och röstlägen
 
- Vi kommer använda konkreta material som flanobilder och naturmaterial för att återberätta sagan. 
 
- Vi kommer använda oss av enkel teater: barnen kommer få gestalta bockarna och trollet. Vi kommer använda utomhus- och inomhusmiljön till detta.
 
- Vi kommer att prata om olika känslor - vilka känslor uppstår hos bockarna, trollet? Hos barnen själva?
 
-Vi kommer diskutera kring genus, vilka är bockarna, är trollet en tjej eller kille? Barnen får prova olika roller
 
- Utomhusmiljön kommer vi fortsätta ta tillvara på - Skogen och naturen. Vi tar med oss bockarna bruse och trollet ut för att göra miljön och sagan mer levande. Pedagogerna och barnen kommer tillsammans få återberättar sagan. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------