Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder, åk 6, Kemi: 2020

Skapad 2020-10-27 10:35 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 6 Fysik Kemi Biologi
Vi ska dyka ned bland atomer och molekyler. Vi ska prata om ämnens olika faser. Vad är egentligen en blandning och vad finns det för olika blandningar? Kan man dela på blandningar? Hur i så fall?

Innehåll

Förmågor i fokus:

 • planera, genomföra och dokumentera laborationer
 • använda begrepp för att beskriva och förklara

Det här kommer vi att arbeta med:

Du kommer att få lära dig hur du arbetar säkert i en laborationssal. Fokus i detta område är grunderna i kemi, till exempel vad en atom är och hur den är uppbyggd. På lektionerna kommer du även få genomföra laborationer samt träna på att dokumentera.

Det här ska du kunna:  

 • relevanta ord och begrepp
 • förklara materiens tre faser och hur partiklarna beter sig i dessa
 • känna till några olika typer av blandningar
 • olika metoder för att dela upp blandningar och lösningar

Så här får du visa dina kunskaper:

 •  delta aktivt i lektioner och laborationer
 •  dokumentera på ett tydligt sätt i din skrivbok
 •  på prov och labprov

Uppgifter

 • Labprov Planering Kemi

 • Kemiprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Kunskapskrav kemi åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kemiska sammanhang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: