Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen ska må toppen

Skapad 2020-10-27 10:36 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola F NO (år 1-3) Svenska Bild
Vad behöver du för att må bra? Hur skulle vi se ut om vi inte hade skelett? Sover hjärnan på natten? Varför slår hjärtat fortare när vi springer? Vart tar maten vägen?

Innehåll

Syfte- Varför?

Syftet med undervisningen är att du ska lära dig mer vad du behöver för att må bra och hur kroppens delar, organ och sinnen heter och har för funktioner. Du kommer också få utföra olika undersökningar kopplat till dina sinnen, ljud och ljus samt hur kroppen reagerar vid olika situationer (vad händer med hjärtat när du springer? Vad händer om du andas genom ett sugrör?)

 

Förmågor du kommer att utveckla:

    Begreppsförmågan:

Du ska förstå vad organ, sinnen, kroppsdelar och hälsa betyder.

Vi kommer arbeta med begrepp så som kropp, organ, hjärta, hjärna, blod, blodomlopp, mage, tarmar, hud, hår, skelett, leder, muskler, sömn, mat, sinnen, smak, lukt, känsel, hörsel och syn.

 

  Kommunikativa förmågan:

Samtala om vad som påverkar hälsan. Utifrån olika undersökningar och uppgifter dokumentera dem med hjälp av bilder och texter. 

 

  Informationshanterings förmågan:

Du ska söka, samla och strukturera information om kroppen, sinnena och hälsan. Du ska lära sig vad du behöver äta, varför du behöver sova, tvätta dig m.m. Du ska få lära dig om våra sinnen och betydelsen av ljud och ljus.

 

 Analysförmågan:

Du ska förklara samband mellan vad kroppen behöver och en persons mående. Vi ska prata om sambandet mellan organs funktioner och vårt dagliga liv (hjärtat slår snabbare när du springer). Varför behöver vi sova och äta? Vad händer om vi inte sover eller äter? Varför är våra sinnen viktiga? Vad händer om det inte finns något ljus?

 

(bilder tagna från UllisEliassons blogg) 

 

Detta kommer vi att göra:

Vi kommer att :

- Se på filmer och läsa texter om hur hjärtat, hjärnan, blodet och lungorna fungerar.

- Samtala om saker som gör att din kropp mår bra eller dåligt.

- Skriva, måla och bygga din kropp med kroppsdelar ( bland annat bröst, huvud, ryggen, bålen, revben) och viktiga organ (huden, hjärtat, hjärnan, lungorna, skelett)

- Få information om nyttan av att äta rätt och om vår hälsa -> matcirkeln och tallriksmodellen.

- Experiment med våra sinnen så som smaka på olika frukter/kryddor, känna på olika material. Testa våra sinnen och se vilka sinnesorgan som är kopplade till vilka sinnen.  Även experiment, uppfattningen och betydelsen av ljud och ljus.

- Öva på viktiga begrepp som till exempel organ, kroppsdelar, sinnen, hälsa.

- Läsa och förstå faktatexter som handlar om kroppen, våra sinnen och vår hälsa och använda oss av spågumman, detektiven och cowboyen.

 

 

Detta ska du kunna/ kommer att bedömas:

-Saker som gör att din kropp mår "bra" eller "dåligt".  (matris)

- Namnge sinnen och koppla till sinneorganen (matris)

-Namnge och placera ut kroppsdelar. (matris)

-Du kan förstå det du läser/ser på filmer genom att svara på frågor och återberättar det viktigaste innehållet(kroppsdel och sinne). (matris)

Så här får du visa vad du kan:

Genom att delta i olika diskussioner.

Genom dina dokumentationer/texter.

Genom bedömningsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Kroppen och Knoppen

Rubrik 1

Du har inte nått målet än
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Samtala om hälsa
Du kan berätta om något som är viktigt för vår hälsa.
Du berättar inte om något som är viktigt för vår hälsa.
Du berättar om något som är viktigt för vår hälsa och motiverar varför.
Du berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa och motiverar varför.
Kroppsdelarnas namn (och placering.)
Du kan beskriva några kroppsdelars namn (och placering.)
Du kan inte namnge några kroppsdelar.
Du namnger och berättar om flera olika kroppsdelar. Du kan visa var olika kroppsdelar sitter.
Du namnger och berättar om flera olika kroppsdelar och deras placering i kroppen. De kan berätta vilken funktion de har och varför de är betydelsefulla.
Sinnenas namn
Du kan namnge sinnena och beskriva vad det har för funktion. Du kopplar ihop dem med kroppsdelarna.
Du kan inte namnge något sinne.
Du kan med hjälp av bilder namnge något sinnen och koppla ihop det med kroppsdel och vilken funktion det har. (smak-mun- vi får veta om något är sött eller surt)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: