Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning 0-100, addition och subtraktion

Skapad 2020-10-27 10:38 i Smedby skola Hedemora
Talområdet 0-100, addition och addition
Grundskola 1 – 6 Matematik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Taluppfattning 0-100, addition och subtraktion

Du kommer att få lära dig:

 • talen 0-100
 • ental, tiotal och hundratal
 • ordningstal 1-100
 • jämna och udda tal
 • likhetstecknet
 • addition och subtraktion 0-100
 • algebra
 • rimlighet

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • praktiska övningar i klassrummet
 • läromedlet Svar på tal 0-100
 • extra uppgifter
 • genomgångar och diskussioner
 • mattespel

5. Bedömning

Vi bedömer eleverna genom regelbundna diagnoser och tester, deras sätt att lösa uppgifter och hur de resonerar muntligt kring olika begrepp, uppgifter och lösningar.

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: