Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muestra de Teatro en español. (Teater på spanska)

Skapad 2020-10-27 10:39 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
I det här arbetsområde kommer du att få träna på att skriva, prata och spela upp dialoger på målspråket. Du kommer att ges möjligheten att välja bland tema på spanska och jobba i smågrupper.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområde kommer du att få träna på att skriva, prata och spela upp dialoger på målspråket. Du kommer att ges möjligheten att välja bland tema på spanska och jobba i smågrupper.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga på spanska. Träna på att förstå att talat och skrivet  spanska samt att kunna anpassa spanska till olika situationer du kommer att jobba för. Undervisningen kommer att bidra till att du blir mer bekant i att söka, vardera, och välja och tillägna dig texter från olika sammanhang. 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

 • Kommunikationens innehåll
  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • Lyssna och läsa – reception:

  • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier
 • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion:

  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta. 

Vi kommer att jobba med projektet "Muestra de teatro" i 6 veckor med början v. 45. Så arbetet löper mellan v.45 till v.50. Vecka 51 kommer vi att spela upp våra presentationer i kulturarenan.  Ni  kommer att jobba i grupper om  fyra i klassrummet och ni kommer också att ges olika tema att välja bland. 

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Ni kommer att få hjälp från läraren och stöd från internet. Ni kommer ledas av läraren med att införskaffa all hjälp ni behöver under processens gång med både material och träning av dialoger.  

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Arbetet ska presenteras både muntligt och skriftligt.

OBS! Varje vecka måste gruppen presentera det ni har jobbat med under veckan. Detta ska skickas till läraren på Teams.

Arbetet kommer kontinuerligt att bedömas av din lärare.

 

 

 

Uppgifter

 • Dialoguer!

 • Leva miljövänligt!

Matriser

M2
Muntligt och skriftligt - Spanska

E
C
A
Skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: