Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

P3 Religion

Skapad 2020-10-27 10:39 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Bild Matematik Teknik Svenska
Vi kommer i denna period möta på religion på många olika sätt. Eleverna kommer få lära sig om religoner som finns i världen och hur vi alla hör ihop.

Innehåll

 

Syfte

  • Utveckla kunskap om religioner och andra livsåskådningar i egna samhället och på andra håll i världen.
  • Eleven ska uppmärksammas på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt

Hur vi kommer att arbeta under perioden

  • se på film
  • lyssna på högläsning
  • läsa och skriva faktatexter
  • göra  digitala studiebesök
  • Vi kommer att konstruera en helig byggnad
  • Vi kommer att arbeta med värdegrund genom arbetsmaterialet "bråka smartare".

 

Litteratur

Om änglar, gudar och hjältar av Janny van der Molen

 

Värdegrund

Bråka smartare: känslor

 

Centralt innehåll

Samhällsorienterande ämnen:

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i digitala miljöer.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.

Några berättelser ur bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Begrepp och metoder för att söka information från olika källor.

 

Teknik:

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

 

Svenska/ svenska som andraspråk:

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

 

Matematik:

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. 

Skala vi enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

 

Kunskapskrav

Samhällsorienterande ämnen:

Eleven kan medverka i att beskriva och jämföra högtider eller berättelser inom kristendom och någon annan världsreligion.

Eleven kan medverka i samtal om elevnära normer och regler och varför de kan behövas. Dessutom kan eleven medverka i samtal om livsfrågor med betydelse för eleven.

 

Svenska/ svenska som andraspråk:

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

 

Bedömning

 

Ett kunskapstest där eleverna får sortera rätt bild till rätt religion. 

En allmän bedömning av medverkandet i det muntliga framförandet.

Vi bedömer hur de kan reflektera över sin konstruktion.

 

Hållbarhetsmålen

Social hållbarhet:

Vi har tänkt göra digitala besök på olika heliga platser.

Intervjuer av en familjemedlem om deras tro.

 

Ekonomisk hållbarhet:

Vi besöker biblioteket

Digitala besök

Återbruk av naturmaterial i skapandet av vår konstruktion

 

Ekologisk hållbarhet:

Återbruk av naturmaterial i skapandet av vår konstruktion

Digitala läromedel och minska svinnet

 

Presentation/Redovisning

Diskussionsforum

Muntliga presentationer

Presentation av konstruktioner

Skapandet av det "religions trädet"

 

SYV-planen

 Vi kommer att arbeta med yrken inom olika heliga förbund.

https://urplay.se/program/171819-dromyrket-prast

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: