Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime and Punishment

Skapad 2020-10-27 10:39 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Wings black - Section 1 - Crime and punishment
Grundskola 9 Engelska
In this unit we will read and discuss different texts and films/TV dramas having to do with crime and punishment. You will participate in some discussions and take part in an debate about the death penalty.

Innehåll

 

Purpose

To improve the ability to understand spoken and written English.

To improve the ability to speak and write English.

To improve the ability to use strategies while listening, reading, writing and speaking.

This will be assessed:

- The ability to understand spoken English.

- The ability to speak and write. Your writing will be assessed in the different written tasks we do, and your spoken language will be assessed during discussions.

- The ability to use language strategies while speaking and writing. This has to do with your ability to rephrase, ask questions and explain when you are having trouble with finding words etc.

- The ability to adapt your language to different situations.

In the classroom

-We will read some texts and discuss these in different ways. We work with them in different ways, both in groups and individually. We will be using  old-fashioned paper in the classrooms well as your laptop

- We will be learning new words and phrase that have to do with Crime and Punishment

- We will also look at two different aspects of grammar:

1. Modal verbs

Could, Can, be able to; May, might Be allowed to; Should, shall, ought to; Will, would; Must, have to, had to;

2. Verbs in the passive form

You will find in the explanations to all grammar forms in your workbook.

 

- We will work with worksheets.

- We will listen to World news, and read about the News in your commmunity.

- We will be working with the movie "The Green Mile"

-We will end this unit with some listening and reading comprehension to check your understanding.

 

Evaluation

We will also evaluate this unit when it is completed.

Uppgifter

 • Workbook

 • Translate a newspaper article

 • Famous Criminal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Crime and Punishment year 9

E
D
C
B
A
Förstå tal *
1
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift * 2
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Välja & använda strategi 4
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
tal *
6
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Muntligt 9
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Diskutera
12
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: