Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ung idag 2020

Skapad 2020-10-27 10:43 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Vad tänker du på? Vad vill du göra? Vad är viktigt för dig!

Innehåll

Innehåller allt för att du ska fixa temat på ett bra sätt

Uppgifter

  • Diskussionsfrågor till filmen Juno - Tema Ung idag

  • Ung idag - hemsida

Matriser

Hum
Ung idag 2020

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Din förståelse av och kunskap i valt ämnesområde
Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet
Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet
Ny aspekt
Din förmåga att koppla det ”lilla” privata till företeelser i den ”stora” omvärlden
Eleven beskriver översiktligt enkla samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven beskriver utförligt samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Ny aspekt
Din förmåga att omvandla tankar och idéer till en fungerande produkt
Eleven tillämpar med viss säkerhet och i samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med viss säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Ny aspekt
Hur du presenterar din produkt både skriftligt och muntligt
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som till viss del är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av någon relevant uttrycks- och presentationsform.
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som i huvudsak är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av några relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Eleven presenterar med säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som är väl anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av flera relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: