Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No och teknik år 2-3

Skapad 2020-10-27 10:47 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Teknik NO (år 1-3)
Vi kommer att upptäcka teknikens värld genom undersökningar, prova på programmering och skapa enkla konstruktioner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig: 

- vad teknik kan vara och hur det förändras över tid

- förstå ämnesspecifika begrepp t ex  friktion, jämvikt, balans och tyngdkraft. 

- kunna samtala om ord och begrepp inom teknik och NO

- göra systematiska undersökningar och hypoteser

- få grundläggande kunskaper om programmering 

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att:


- aktivt delta då vi gör undersökningar

- förmåga att delta i diskussioner

- göra faktatexter och hypoteser. 

- dokumentera ditt arbete för hand och på Ipad. 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:


- träna samarbete genom olika undersökningar i lärpar och lärgrupp. 
- diskutera
- utföra enklare undersökningar

- undersöka tyngdkraft, jämvikt, friktion och balans som kan observeras med hjälp av olika övningar i helklass. 

- Vi kommer göra faktatexter med olika teman med hjälp av stödmallar. 

- titta på olika undervisningsfilmer

- skapa och bygga olika konstruktioner 

- programmera 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: