Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik åk 1 (20/21)

Skapad 2020-10-27 10:49 i Skolbyns skola Hudiksvall
Grundskola 1 Matematik
I årskurs 1 arbetar vi mycket laborativt. En gång i veckan arbetar eleverna specifikt med problemlösning.

Innehåll

Elevdel

På höstterminen jobbar vi med att:

¤ kunna skriva siffrorna
¤ lära oss alla siffror och deras värde
¤ lära oss talkamraterna upp till 10 (t ex. 5:ans kamrater: 2+3, 1+4 osv).
¤ lära oss talens grannar
¤ lära oss att räkna ordningstalen

¤ lära oss innebörden av olika matematiska begrepp tex: likhetstecknets betydelse, dubbelt och hälften

¤ lära oss om matematiska problem

¤ lära oss klockan (hel och halv)

¤ lära oss några geometriska former

På vårterminen jobbar vi med att:

¤ befästa och utveckla det vi gjort på hösten och se till att vi har förstått.

Konkreta mål

¤ kunna ramsräkna 1 till 10, *10 till 0, 1 till 20, 20 till 0 samt 1 till 100
¤ kunna skriva siffrorna rätt
¤ känna igen siffrorna 1 till 20
¤ kunna klockan heltimme och halvtimme
¤ kunna säga antal 1 till 10
¤ kunna ordningstalen upp till 10, första, andra, tredje osv.
¤ kunna lätta additionstabellen, alla plustal upp till summan 10
¤ kunna lätta subtraktionstabellen, alla minustal från summan 10
¤ bli säker på tal kamraterna upp till 10
¤ bli säker på jämna och udda tal upp till 20
¤ bli säker på enkla matematiska begrepp
¤ kunna talens grannar upp till 100
¤ kunna skapa mattesagor med hjälp av en vuxen eller kamrat

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

¤ Samarbeta med dina kamrater så att både du och din kamrat förstår vad ni har lärt er
¤ Välja rätt metod när du räknar
¤ Lösa enkla problemuppgifter
¤ Visa hur du har löst en uppgift
¤ Förstå och använda några grundläggande begrepp, t.ex. längd, dubbelt, skillnad, addition, =

Bedömningen sker genom observationer i klassrummet, i samtal och diskussioner, samt genom diagnoser.

Undervisning

¤ skriva siffran rätt, rita rätt antal saker till rätt siffra

¤ dela upp siffran i kamrater på olika laborativa sätt exempelvis talhus.

¤ spelar spel, t ex domino, lotto, hoppspel, kortlekspel, bingo med mera.

¤ vi tränar på talens grannar på olika sätt exempelvis spel och arbetsblad.

¤ tränar specifikt på problemlösning en gång i veckan.

¤ färdighetsträna addition och subtraktionstabellerna på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: