Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek förskoleklassen läsår 20/21

Skapad 2020-10-27 10:52 i Hulanskolan Lerum
Grundskola F Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar samt förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i olika möten.

Innehåll

Syfte

Att skapa olika situationer som väcker intresset för språket.

Ta tillvara på nyfikenhet och lust att utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för olika syften.

Skapa möjligheter att läsa och lyssna på olika texter.

Att kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 Du kommer att utveckla kunskaper när det gäller:

 • Rim och ramsor 
 • Upptäcka vilka ord som börjar på samma ljud
 • Vilket ljud olika ord börjar på
 • Lägga till och ta bort ljud från ord
 • Lyssna och se ord som slutar på samma ljud och bokstav
 • Ge och ta enkla muntliga instruktioner
 • Kombinationen text och bild 

 

Metod

På ett lekfullt sätt arbetar vi med språket i storsamlingen, språkgrupper, leken och i mötet med kompisarna.

 • Veckans bokstav, bokstavsljud med hjälp av bokstavspiraten
 • Bornholmslek
 • Leken
 • Samarbetsaktiviteter
 • Digitala verktyg 
 • Musiksamlingar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: