Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En komikers uppväxt - bokprojekt

Skapad 2020-10-27 10:54 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Huvudpersonen heter Juha – en pojke vars tillvaro till stor del går ut på att försöka bli en i det coola gänget i skolan men som ständigt hamnar fel. Det är bara på fritiden han vågar umgås med klassens töntstämplade elever Tomas och Jenny. Vi möter blinda vuxna, lärare som abdikerat, en skolklass som inte tar några fångar och en huvudperson vars omättliga törst efter uppmärksamhet får honom att svika sina vänner. Vilket skapar sår som inte har läkts hos den medelåldriga Juha, som här blickar tillbaka på eländet.

Innehåll

Syfte

Du ska få öva din förmåga att:

 • formulera dig i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga normer

Lärandemål

 • att du kan förstå innehållet i en bok, i texter och diskussioner,
 • att du kan tolka innehållet i en bok och läsa mellan raderna och resonera om innehållet,
 • att du kan skriva texter som knyter an till innehållet i en bok,
 • att du kan samtala och diskutera om innehållet i en bok, och delge dina egna tankar och åsikter, 
 • att du kan ge respons till andra och bearbeta dina texter utifrån mottagen respons.

Hur kommer vi arbeta?

 

Du kommer att läsa enskilt och tillsammans med andra. Du kommer att arbeta med uppgifter av olika slag. Du kommer att få ett visst antal sidor att läsa varje vecka, så du måste räkna med att även läsa hemma för att hinna (se planering). Du kommer att enskilt skriva en resonerande text, där du får koppla dina tankar och erfarenheter med boken du har läst.

 

Vad kommer att bedömas?

 • din förmåga att förstå förstå, tolka och analysera En komikers uppväxt,
 • din förmåga att samtala och diskutera En komikers uppväxt, 
 • din förmåga att skriva en resonerande text med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag,

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Resonerande text En i klassen

Når ej upp
Grundläggande
God nivå
Mycket god nivå
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som ett bidrag till antologin En i klassen.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som ett bidrag till antologin En i klassen.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som ett bidrag till antologin En i klassen.
Innehåll
Din tankegång framgår och du resonerar på ett enkelt sätt om vad det innebär att vara en i klassen.
Din tankegång framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt om vad det innebär att vara en i klassen.
Du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om vad det innebär att vara en i klassen.
Du ger exempel från din egen verklighet eller boken En komikers uppväxt, som passar i sammanhanget.
Dina exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Dina exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde.
Du ger exempel både från det personliga, från boken och det allmänna, men det råder inte alltid balans mellan dem.
Det råder god balans mellan det personliga, det från boken och det allmänna.
Struktur
texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar med exempelvis tydlig inledning, konsekvent genomförd styckeindelning samt tydlig avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad med exempelvis effektiv inledning, konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv avslutning. Textbindningen är välutvecklad. Struktur och innehåll samspelar.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ungdomstidningen exempelvis genom ungdomligt språkbruk och läsartilltal.
Ordvalet är träffande, varierat och passar väl i ungdomstidningen exempelvis genom en konsekvent genomförd stil.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: