Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 9

Skapad 2020-10-27 10:55 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Planering år 9 Praktisk instrumentkännedom Spelar; Gitarr, Keyboard, Trummor, Bas ( vidareutvecklar kunskapen på instrumenten, såsom ackord att spela en enklare melodi, Beat, Swing -komp trummor ) Sång; Låtar från olika genrer ( sjunger låtar allt från visor till de senaste hitlåtarna ) Musikhistoria Jazzhistoria - Höstterminen ; worksong- Bebop teoretiskt, praktiskt Klassisk Musik – Vårterminen ; Barocken – Impressionismen teoretiskt,praktiskt Notkunskap Noter – Notvärden ( vidareutvecklar notkunskapen, och olika notvärden, allt från Helnoter – Sextondelar , som vi övar praktiskt, teoretiskt ) Allmän kännedom om olika Musikstilar Praktiskt - teoretiskt
Grundskola 9 Musik
Praktiskt intrumentspel, Musikhistoria, Sånger i olika genrer

Innehåll

 

                              Planering  år 9

 

 

 

Praktisk instrumentkännedom

 

Spelar;      Gitarr, Keyboard, Trummor, Bas

 

( vidareutvecklar kunskapen på instrumenten, såsom ackord

 

att spela en enklare melodi,  Beat, Swing -komp trummor )

 

 

 

Sång;  Låtar från olika genrer

 

( sjunger låtar allt från visor till de senaste hitlåtarna )

 

 

 

Musikhistoria

 

Jazzhistoria - Höstterminen  ; worksong- Bebop  teoretiskt, praktiskt

 

 

 

Klassisk Musik – Vårterminen ; Barocken – Impressionismen  teoretiskt,praktiskt

 

 

 

Notkunskap

 

Noter – Notvärden

 

( vidareutvecklar notkunskapen, och  olika notvärden, allt från

 

Helnoter – Sextondelar  , som vi övar praktiskt, teoretiskt )

 

 

 

Allmän kännedom om olika Musikstilar

 

Praktiskt - teoretiskt

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: