Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund 21/22

Skapad 2020-10-27 10:56 i Hulanskolan Lerum
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola F – 2 Svenska Bild SO (år 1-3) Musik
Under läsåret kommer värdegrunden genomsyra vår undervisning. Vi arbetar även med teman som "FN och barnkonventionen" och "stopp min kropp"

Innehåll

VAD VET VI?

Vi planerar och utgår från elevernas förkunskaper och erfarenheter, tex genom:

 • frågeställningar
 • repetition av våra befintliga trivselregler

VAD?

Du ska få lära dig:

 • hur du är en bra kamrat
 • våra trivselregler i klassen
 • vad är mobbing och kränkning, hur vi kan motverka detta
 • skolans regler och värdegrund
 • om barnkonventionen
 • allas lika värde
 • stopp min kropp

HUR?

I undervisningen kommer du tex att få:

 • se på bildspel och film
 • diskutera och samtala
 • skriva och rita
 • läsa berättelser
 • arbeta enskilt och i grupp
 • vara med och skapa klassrumsregler
 • sjunga och dramatisera

Hur visar du att du kan?

 • att du visar att du är en bra kamrat. 
 • att du kan berätta om och följa klassrumsreglerna.
 • att du kan berätta varför det är viktigt med regler. 
 • att du känner till att det finns en barnkonvention.
 • att du vet att du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad.
 • att du vet dina rättigheter kring din kroppKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: