Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2020-10-27 10:57 i Mariedalsskolan Varberg
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Du skall arbete med skolans och din värdegrund. Utveckla dina tankar om dig själv och andra, tillsammans med andra. Vi kommer beröra samtal kring rätt och orätt, relationer och känslor med mera.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen syftar till att:

 • Utveckla kunskaper om hur du som person påverkar en annan person och där igenom samhället. 
 • Du ska få förståelse för att sättet du kommunicerar på kan få konsekvenser för dig själv och andra. 

Konkretisering av mål:

SO:

 1. Delta i samtal samt skriva ner dina tankar om värdegrund med fokus på olika ämnen:
 • Gott och ont
 • Rätt och orätt
 • Kamratskap och relationer.
 • Normer och regler i lek och sportsammanhang. 

SV:

 2. Du kan lyssna och berätta kring ett ämne som berör värdegrund.

 

Arbetssätt och dokumentation:

 • Aktivt delta i samtal, lyssna och samtala. 
 • Titta på lärofilmer och fundera kring innehållet som presenteras. 
 • Skriva ner dina och gruppens tankar kring varje ämne. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3

Matriser

Sv Sh SvA
Värdegrund

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och samtala
Under lektioner är du aktiv och engagerad i ämnet som behandlas.
Du lyssnar på lektionen.
Du lyssnar på lektionen och bidrar med egna tankar.
Värdegrund
Dina tankar om skolans och din värdegrund.
Du kan ta till dig vad kompisarna tänker kring värdegrund.
Du kan ta till dig vad kompisarna tänker kring värdegrund. Du kan bidra med dina egna tankar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: