Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - värdegrunden, demokrati och barnkonventionen

Skapad 2020-10-27 11:00 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi arbetar med olika värdegrundsfrågor, demokrati och barnkonventionen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi diskuterar och arbetar aktivt med frågor som rör värdegrunden, t ex förmågan att vara en bra kompis och allmänt bemötande mot andra människor. 

Vi reflekterar över ord som demokrati, samarbete och inflytande.

Vi diskuterar och arbetar med en del av de mänskliga rättigheterna ur "Barnkonventionen". 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att delta i arbetet, diskussioner och din förmåga att samarbeta under temats gång. 

Undervisning och arbetsformer

Vi börjar med att titta på filmer ("Vara vänner") och diskuterar eievnära värdegrundsfrågor.

Vi tittar på filmer ("Vem bestämmer") och diskuterar inflytande och demokrati. 

Vi  arbetar med olika material enskilt och i grupp som handlar om barnkonventionen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: