Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktanalys, Ritteknik och Kuggväxel. HT 2020

Skapad 2020-10-27 11:02 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 8 Teknik
Vi lär oss att analysera produkter, deras material och olika tekniker för sammanfogning. Vi lär oss att designa och rita produkter. Vi tillverkar en kuggmekanism som överför en kraft från en elmotor till en kolvmekanism.

Innehåll

Under detta arbetsområde ska du lära dig att:

Studera produkter: material, sammanfogning och design.

Konstruera och tolka ritningar i olika rit-tekniker. 

Bedömningsuppgifter:

Produktanalys och design

Ritning - vyplacering

Tillverkning av prod

Uppgifter

 • Ritningskompendiet - Läs och Lyssna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Ritteknik åk 8

Dokumentera arbetet med tekniska uttrycksformer

Insats krävs
E-nivå
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med modeller och ritningar där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
C-nivå
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med modeller och ritningar där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
A-nivå
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med modeller och ritningar där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Dokumentera arbetet med tekniska uttrycksformer
Vyplacering
Du har förstått principerna för hur ritningarna ska se ut men får inte med alla detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser).
Du har tagit till dig de flesta detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser) som gör en ritning bra och får till ritningar med ok precision och kvalitet.
Du har tagit till dig alla detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser) som gör en ritning komplett och får till ritningar med hög precision och kvalitet.
Dokumentera arbetet med tekniska uttrycksformer
Isometrisk projektion
Du har förstått principerna för hur ritningarna ska se ut men får inte med alla detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser).
Du har tagit till dig de flesta detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser) som gör en ritning bra och får till ritningar med ok precision och kvalitet.
Du har tagit till dig alla detaljer (förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser) som gör en ritning komplett och får till ritningar med hög precision och kvalitet.
Tolka ritningar och skapa fysiska modeller
Modellera och vyplacering
Du kan med stöd skapa fysiska modeller utifrån en teknisk avbildning/ritning.
Du kan relativt självständigt skapa fysiska modeller utifrån en teknisk avbildning/ritning.
Du kan självständigt skapa fysiska modeller utifrån en teknisk avbildning/ritning.
Resonera kring för- och nackdelar med olika sätt att avbilda tekniska föremål.
Analys av vyplacering, isometrisk projektion och fotografering
Dina resonemang är enkla. Du kan se några för- eller nackdelar med de olika metoderna. Du kan ta ställning men motiverar inte ditt ställningstagande.
Dina resonemang är relativt välutvecklade. Du lyfter fram flera för- och nackdelar med de olika metoderna. Du tar ställning och motiverar till viss del ditt ställningstagande.
Dina resonemang är välutvecklade. Du lyfter fram flera för- och nackdelar med de olika metoderna och jämför dem med varandra. Du tar ställning och motiverar ditt ställningstagande

Tk
Sammanfattande matris för arbetsområdet

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förmåga att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: