Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 5

Skapad 2020-10-27 11:03 i Njutångers skola Hudiksvall
Grundskola 5 Kemi Biologi Fysik
Vi använder oss av läromedlet "Koll på No 5" och arbetar med biologi, fysik och kemi. Läromedlet består av en grundbok och en arbetsbok. Under ht-20 arbetar vi med "Europas sista vildmark" och "Hav och kust" i biologi samt "Energi" i fysik. Under vt-21 kommer vi arbeta med "Kemi och miljö" i kemi samt "Kroppen" och om pubertet i biologi. Vi kommer även att genomföra experiment och anteckna resultat utifrån dessa.

Innehåll

Biologi
Europas sista vildmark

När du arbetat med det här området ska du kunna:

- ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där
- veta vad som menas med växtzoner
- kunna förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.
- kunna berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

Kroppen
När du arbetat med det här området ska du kunna:

- berätta om matens väg genom kroppen.

- veta varför och hur vi andas.

- ge exempel på uppgifter som blodet har.

- förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.

- veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
- ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.

Våra sinnen
När du har arbetat med det här området ska du kunna:

- förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar.

- ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest.

- ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.

- berätta något om vår hjärna och våra nerver.

- hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna.

- något om ljus och ljud.

- kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö.

Kust och hav
När du har arbetat med det här området ska du kunna:

- berätta varför haven är så viktiga för livet på jorden.

- förklara hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.

- veta vad som gör Östersjön speciellt som hav.

- berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet.

- ge exempel på hur människan påverkar haven.

Fysik

Energi
När du arbetat med det här området ska du kunna:

- ge exempel på vad vi behöver energi till.

- förstå vad energiprincipen innebär.

- ge exempel på energikällor.

- veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi.

- veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel en elvisp.

- ge exempel på vad magneter används till.

- kunna förklara hur vindar uppstår.

- veta hur moln, regn och snö bildas.

- kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.

Kemi
Kemi och miljö
När du arbetat med det här området ska du kunna:

- förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att ”ingenting försvinner, allt finns kvar”.

- ge exempel på några grundämnen.

- berätta om ämnens tre faser.

- ge exempel på en kemisk reaktion.

- ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.

- ge exempel på några basiska och några sura ämnen.

- veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.

- ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

- berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Fy Bi Ke
Bedömningsmatris NO 4-6

FÖRMÅGOR

Denna matris beskriver elevens utveckling av förmågor och inte vad eleven har gjort. Elevens förmåga noteras och det blir tydligt vilket nästa steg i utvecklingen blir.
E
C
A
Förklara och beskriva
Tar hjälp av exempel för att förklara teorier, modeller och samband. Kan förklara vissa begrepp och termer.
Visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar. Använder begrepp och termer i beskrivningar. Kan visa på samband mellan teorier, begrepp och modeller.
Förklarar med hjälp av exempel som passar bra i beskrivningen. Förstår och använder tidigare och nya begrepp och termer i rätt sammanhang. Visar förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklara samband.
Samtala
Är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Kan argumentera och diskutera så att satalet leder till djupare dskussion.
Information:
Söka och använda
Söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang.
(information)
Granska
Vet att informationen kan vara olika trovärdig.
Kan resonera kring olika informationskällors trovärdighet.
Förstår att olika åsikter och intressen kan ligga bakom information och kan ge exempel på det.
Undersöka:
Material
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sett rätt sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt.
Använder utrustning som behövs på ett säkert sätt så att undersökningen blir effektiv.
(undersöka)
Förarbete
Kan med viss hjälp formulera en frågeställning. Kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning.
Kan formulera en enkel frågeställning. Kan planera en undersökning och med viss hjälp och justering arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Kan formulera enkla frågeställningar, planera och genomföra en undersökning som kan ge svar på frågeställningen.
(undersöka)
Efterarbete
Gör enkel dokumentation av en undersökning. Kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat. Kan samtala om hur en undersökning kan förbättras.
Gör en noggrann dokumentation av undersökningen. Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på. Kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Gör en så bra dokumentation att man kan förstå och följa hela undersökningsarbetet. Jämför och för resonemang kring vad likheter och skillnader i olika resultat kan bero på. Ger egna användbara förslag som leder till att en undersökning kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: