Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ansvar och inflytande

Skapad 2020-10-27 11:05 i Röllingbyskolan Österåker
Grundskola F
Planering för hur vi arbetat med elevers ansvar och inflytande under läsåret i förskoleklass.

Innehåll

ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 2.3Övergripande mål och riktlinjer från LGR 11: 

Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen.

 

Förskoleklassens delmål: 

Eleverna vågar prova olika aktiviteter oavsett kön och bakgrund.

 

            Målet är uppnått när eleven/eleverna kan: 

 

 • Använda de material/ saker och rum som finns tillgängligt i verksamheten. 

 • Prova nya aktiviteter 

 • Att kunna samarbeta tillsammans oavsett kön och bakgrund

 • Uttrycka sig i grupp 

 

Förslag på aktiviteter och metoder: 

 

 • Samarbeta

 • Resonera

 • Massage

 • Drama och teater

 • Sång och musik

 • Reflektion med eleverna

 • Yoga

 • Medvetet förhållningssätt

 • Medveten pedagogisk miljö för att motverka traditionella könsmönster

 • Temaarbete

 • Vuxenstyrda lekar/aktiviteter

 • Arbeta kring olikheter

 • Spontan lek

Utvärdering och uppföljning

Tydliggöra målen för eleverna

Utvärdera/reflektera med elever

Utvärdera/reflektera med pedagoger

 

Uppföljning sker inför de elevledda samtalen tillsammans med eleven.

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: