Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent Åk 8

Skapad 2020-10-27 11:09 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Detta är en planering för området om bråk och procent med Matte Direkt 8 (andra upplagan, 2011) som läromedel.
Grundskola 8 Matematik
Detta är en planering för området om bråk och procent med Matte Direkt 8 (andra upplagan, 2011) som läromedel. När man arbetat med det här området ska man kunna grunder om bråk och procent samt att kunna jämföra och se likheter mellan bråk och procent.

Innehåll

 

Åk 8 - Att kunna på ”Bråk och procent”

 

·         Jämföra storlek mellan olika bråktal

 

·         Förkorta och förlänga bråktal

 

·         Finna gemensam nämnare

 

·         Addera, subtrahera och multiplicera bråktal

 

·         Räkna ut procentsats

 

·         Använda procent vid jämförelse

 

·        Jämföra och se likheter mellan bråk och procent

 

 

 

 

Område

Sidor

 

Träna mer

 

Om du vill träna hemma….

 

1

Bråk, jämföra bråk och bråk med samma värde

MD 8, s. 142

 

A-blad 3:2b

MD 8, s. 156

 

MD 8, AB 5:1

 

2

Förlänga/förkorta bråk

MD 8, s. 143

 

MD 8, s. 157

A-blad 3:3

 

MD 8, AB 5:2

 

3

Multiplikation av bråk

MD 8, s. 149-151

 

MD 8, s. 163

 

MD 8, AB 5:7

 

4

Addition och Subtraktion av bråk

MD 8, s. 148

 

MD 8, s. 162

 

MD 8, AB 5:6

 

5

Räkna med procent
(andelen, delen)

MD 8, s. 144-147

 

MD 8, s. 158-161

 

MD 8, AB 5:3-5:5

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: