Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2020-10-27 11:13 i Västra skolan Hudiksvall
Ett arbetsområde om Gustav Vasa och Sverige på 1500-talet.
Grundskola 5 Svenska Historia
Vad hände egentligen vid Stockholms blodbad? Varför åker vi Vasaloppet? Varför firar vi Sveriges nationaldag den 6 juni? Hur levde man på 1500-talet jämfört med idag? Det och många andra saker kommer du få reda på i detta arbetsområdet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

-Veta något om hur man levde på 1500-talet och vad som

hände då.

- Känna till vad som hände vid Stockholms blodbad och

händelserna som ledde framtill det.

- Veta vem Gustav Vasa var, hur han levde,regerade och

hur han har påverkat vår historia.

- Kunna använda dig av din kunskaper om människors

levnadsvillkor och värderingar då och jämföra med hur det är idag.

- Föra enkla resonemang kring orsaker till att samhället och

människors levnadsvillkor har ändrats.

Bedömning 

Jag  kommer att bedöma:

- Din förmåga att kunna använda dig av dina kunskaper och jämföra levnadsvillkoren med idag för att se likheter och skillnader.

- Din förmåga att föra enkla resonemang om orsaker till vilka värderingar man hade och hur samhället har förändrats.

- Din förmåga att kunna berätta om hur man levde under 1500-talet, vem Gustav Vasa var samt viktiga händelser som inträffade under denna tidsperiod. 

 

Undervisning och arbetsformer

Så här vill vi arbeta:
- läsa faktatexter tillsammans och enskilt
- titta på film
- diskutera likheter och skillnader
- söka fakta i olika böcker och på datorn
- lära oss historiska begrepp från denna tidsperioden och föra enkla resonemang 
- lyssna på genomgångar och diskutera tillsammans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: