Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna

Skapad 2020-10-27 11:15 i Anneroskolan Helsingborg
De abrahamitiska religionerna åk 5
Grundskola 5 Religionskunskap
De abrahamitiska religionerna judendomen, kristendom och islam har många likheter. De har bland annat en gemensam stamfader, Abraham, och det är därför de kallas för de abrahamitiska religionerna. I arbetsområdet kommer du att få lära dig om både likheter och skillnader mellan de tre religionerna. Du kommer också att få jämföra religionernas ritualer, exempelvis vid födsel och begravning.

Innehåll

Vad är syftet med arbetsområdet? 

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam. Du ska analysera de tre religionerna. Du ska också öva på att använda svåra begrepp som stamfader, övergångsritual, helig skrift och helig byggnad. Genom att jämföra judendom, kristendom och islam får du också förståelse för att religionerna har många skillnader men framför allt många likheter.

Vad ska vi lära oss?

Målet är att du ska kunna:

 • se likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna: judendom, kristendom och islam.
 • berätta om de abrahamitiska religionernas barndomsritualer.
 • berätta om de abrahamitiska religionernas dödsritualer.

Hur arbetar vi?

Vi kommer att arbeta med faktatexter, filmer, diskussionsuppgifter, frågequiz samt ett arbetshäfte där du kontinuerligt gör anteckningar kring de tre religionerna och gör en avlutande jämförelse.

 

 

Hur bedöms våra kunskaper?

Du kommer att få visa dina kunskaper kontinuerligt genom muntliga reflektioner utifrån de filmer vi ser och de texter vi läser, samt en avslutande skriftlig jämförelse mellan de tre religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6

Matriser

Re
Lärandematris för de tre abrahamitiska religionerna - judendom, kristendom och islam

Underlag saknas
På god väg
Säker och når målet
Analysera/Mål
Kan beskriva, förklara och göra enkla jämförelser mellan de tre religionerna.
Begrepp/Mål
Förstår innebörden och använder grundläggande ord och begrepp inom de tre religionerna.
Hantera information/Mål
Kan söka och kritiskt granska information.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: