Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book Club

Skapad 2020-10-27 11:30 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Engelska
We are going to work with literature and practise our reading comprehension. You will choose your own novel to read and work in groups of three to five students. Your reading group is your book club. In your book club you will discuss what you have read during five occasions. In this way you will learn from one another how to interpret the content of your novel. To the book club meetings you should have written a summary and prepared questions to discuss. We are practising reading, writing and speaking. The teacher will assess your reading comprehension by looking at your summaries and your account of the group discussion.

Innehåll

 

Syfte:

 

-Förstå och tolka innehåll i skönlitteratur (läsförståelse)

-Redogöra både muntligt och skriftligt för vad man har läst (visa sin förståelse samt öva på att skriva och prata)

-Strategier för att underlätta läsning (förbättra läsförståelse)

 

Arbetssätt:

-Du väljer ut en bok av sex att läsa.

-Läraren delar sedan in dig i en grupp utefter den bok du har valt. Din grupp blir din "book club".

-Du kommer sedan att diskutera boken i din "book club" under fem tillfällen/lektioner, se schema nedan i fetstil. Ni delar först upp boken i fem delar och bestämmer vilka sidor ni ska ha läst inför varje möte.

-Sedan ska du se till att ha läst dessa sidor till varje möte samt skrivit en sammanfattning av sidorna du har läst samt gjort tre frågor.

-På dessa fem lektioner diskuterar ni era frågor. Efter mötet skriver du kortfattat vad ni har pratat om. Har du lärt dig något mer?Du kommer att få tillfälle att läsa boken i skolan samt att skriva din sammanfattning och komma på frågor. Om du inte blir klar med läsning, sammanfattning och frågor så får du arbeta hemma eller utnyttja studietiden till detta. 

-Du skriver sammanfattning, frågor samt vad ni har diskuterat på: Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club
 
Under detta arbetsområde vill jag att du: 

 • -Läser din valda bok i skolan, hemma (om du behöver) och följer gruppens lässchema. 

 • -Är aktiv i alla diskussioner om boken och visar detta genom att redogöra kortfattat för vad ni har pratat om. 

 • -Inför varje diskussion förbereder du tre frågor att diskutera till de sidor ni har läst.

 • -När vi har läst ut boken kommer vi eventuellt att göra en avslutande uppgift nästa termin.  

Diskussionslektioner och viktiga datum:

Week 

Lesson 1 

Lesson  2 

W.46 

 

Read + 

Talk 

Bestäm antal sidor ni ska ha läst 

diskusionslektionerna. 

 

Ge din bokklubb ett engelskt namn.  

 

-lämna in lässchemanamn  bokklubb+medlemmar 

 

Vad tror du att boken kommer att handla omSkriv Teams-Hemuppgift-English: Book Club.  

 

Har du inte med dig dator får du skriva ned detta hemma sedan. Uppgiften är obigatorisk. 

Vi övar inför muntliga nationella proven. 

 

Ni övar  att prata med hjälp av talkort. 

 

Är man klar kan man börja att läsa sin bok. 

W. 47  

 

Läs boken 

 

Läs boken 

skriv klart sammanfattning 1 

+tre frågor 

 

Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club 

 

W. 48 

 

Read: 

1/5:th 

Write: 

Summary 1 

Discuss: 

Part 1 

 

Diskutera boken 20-30 minuter. 

 

Skriv vad ni diskuterat 20-30 minuter. 

 

Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club 

Läs boken 

W.49 

  

Listening 

Read: 

2/5:ths 

Write: 

Summary 2 

Discuss: 

Part 2 

Hörförståelse 

+skriv sammanfattning 2 

+3 frågor 

Diskutera boken 20-30 minuter. 

 

Skriv vad ni diskuterat 20-30 minuter. 

 

Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club 

W. 50 

 

 

 

 

9D/9B 

Läs boken 

skriv  sammanfattning 3 

+3 frågor 

 

9A/9C: Temadag 

 

 

 

 

Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club 

9C/9A 

Läs boken 

skriv sammanfattning 3 

+3 frågor 

 

9B: Temadag 

 

9D: Redovisa i tvärgrupperBerätta om boken för andra grupper. 

 

Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club 

W. 51 

 

Read: 

3/5:ths 

Write: 

Summary 3 

Discuss 

Part 3 

 

Diskutera boken 20-30 minuter. 

 

Skriv vad ni diskuterat 20-30 minuter. 

 

Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club 

Läs boken 

+skriv  sammanfattning 4 

 

 

Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club 

W. 2 

 

Read: 

4/5:ths 

Write: 

Summary 4 

Discuss: 

Part 4 

Läs boken 

skriv  sammanfattning 4 

+3 frågor 

 

Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club 

Diskutera boken 20-30 minuter. 

 

Skriv vad ni diskuterat 20-30 minuter. 

 

Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club 

W. 3 

 

Read: 

5/5 

Write: 

Summary 5 

Discuss: 

Part 5 

The whole book 

Läs boken 

skriv  sammanfattning 5 

+3 frågor 

 

Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club 

 

Diskutera boken 20-30 minuter. 

 

Skriv vad ni diskuterat 20-30 minuter. 

 

Teams-Hemuppgift-Engelska-Book Club 

 

W. 4 

Slutuppgift? 

 

 

Syftet med att läsa i grupp samt diskutera och skriva sammanfattningar:

 

När du läser samma bok som andra i samma takt så har du möjlighet att ta del av vad andra har uppfattat av det ni läst. På det här sättet kan du få en större förståelse av vad som har hänt och genom att ni delar med er av vad ni tänker och tycker om boken. Du lär dig också ord och fraser på engelska genom att ni pratar om boken samt sedan skriver om vad som har hänt med egna ord. Efter diskussionen kan du ändra din sammanfattning om din förståelse av boken har breddats. När ni diskuterar övar du dig på att uttrycka dig på engelska och dessa ord kan du sedan använda när du skriver. 

 

Du bedöms på följande kunskapskrav:

 

Förmågor 

E 

C 

A 

Förståelse 

läsa 

litteratur 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer 

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer 

Visa sin  

förståelse 

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra fördiskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra fördiskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra fördiskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

Strategier 

För 

läsning 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. 

Skriva 

skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkeltbegripligt och relativt sammanhängande 

skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varieratrelativt tydligt och relativt sammanhängande. 

skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierattydligt och sammanhängande 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: