Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och Algebre

Skapad 2020-10-27 11:30 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Hur skriver man räta linjens funktion? Hur kan man översätta en linje till en ekvation och hur fungerar alla matematiska knep när det kommer till ekvationslösning

Innehåll

Avsnittet följer kap 2 i Mattedirekt år9

 

·       Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

 

 Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

      Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.

 

·      Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

 

·      Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

-    Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

·      Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser

Ma
Funktioner och Algebre

Rubrik 1

Nivå 1
• Kunna läsa av enkla funktioner och grafer (s. 44 + 56+57) • Kunna para ihop rätt graf med rätt tabell eller påstående (s.45) • Kunna läsa av enkla linjära funktioner (s. 46 + 58-59) • Kunna redogöra för vad de olika siffrorna betyder i en formel (s. 47 + 58-59) • Kunna göra en tabell och dra en linje i ett koordinatsystem (s. 49 +60-61) • Kunna räkna ut y-värdet ur en formel om du känner till x-värdet (s. 48 uppg 16-18 + s.60 uppg 14) • Kunna multiplicera in i parenteser (s. 62) • Kunna använda enklare talföljder och ta reda på ett okänt tal (s. 52-53) • Redovisningarna är knapphändiga men går att följa.
Nivå 2
• Kunna skriva en formel utifrån ett känt samband. (s. 47) • Behärska räta linjens ekvation och kunna ta fram k-värde och m-värde samt rita och skriva formel. (s.50-51 + 61 ) • Kunna lösa mer avancerade aritmetiska talföljder och skriva formel för dessa (s. 52-53) • Kunna räkna med parenteser (s. 63) • Redovisningarna är bra med tydliga uträkningar som går att följa.
Nivå 3
• Kunna räkna med kvadreringsregeln och konjugatregeln (s. 64-65) • Kunna lösa problem med hjälp av t.ex. kvadreringsreglerna (s.66-67) • Redovisningarna är mycket bra med tydliga uträkningar som enkelt går att följa. • Vid motiveringar så används generella metoder med t.ex. x • Du ska kunna lösa mer avancerade problem. (s. 235)
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: