👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1b

Skapad 2020-10-27 11:31 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Här läggs den sammanlagda bedömningen i Hi1b.

Uppgifter

  • Pandemier

  • Epokredovisning

  • Utredande text

  • Prov - Antikens Grekland, Romarriket och Medeltiden.

Matriser

His
Utredande uppsats

Inte där ännu
E
+
C
+
A
Redogöra för förändringsprocesser
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
redogöra för förloppen av förändringsprocesserna
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Historiska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

His
Pandemier

Bra
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

His
Epokredovisning

Bra
Bättre
Ännu bättre
I gruppen redogör ni för händelser och personer ur den epok ni arbetat med och för deras orsaker och konsekvenser på ett:
Översiktligt sätt
Utförligt sätt
Utförligt och nyanserat sätt
Ni ger i gruppen också exempel på några enskilda personers betydelse för olika händelser och skeenden i historien på ett:
Översiktligt sätt
Utförligt sätt
Utförligt och nyanserat sätt
I gruppen presenterar ni olika historiska händelsers orsaker och konsekvenser på ett:
översiktligt sätt
utförligt sätt
utförligt och nyanserat sätt
Du individuellt kan använda dig av historiska begrepp och ord:
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet

His
Prov, Antikens Grekland, Romarriket och Medeltiden

Rubrik 1

Bra
Bättre
Ännu bättre
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan med viss säkerhet använda något historiskt begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

His
Källkritisk analys - Ådalen 1931

Rubrik 1

E
C
A
Källkritik
Eleven kan med viss säkerhet granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. Betyder att du: använder ett källkritiskt kriterium för att visa om källorna är användbara
Eleven kan med viss säkerhet granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. Betyder att du: Kopplar uttryckligen värderingen av källorna till frågeställningen och använder dig då av minst tre källkritiska kriterier för att visa på båda källornas styrkor eller svagheter.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. Betyder att du: Kopplar uttryckligen värderingen av källorna till frågeställningen och använder dig då av minst tre källkritiska kriterier för att visa på båda källornas styrkor och svagheter.

His
1800-talet, gruppredovisning om en förändringsprocess

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Redogör för förändringsprocesser
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Olika tolkningar
redogör översiktligt om olika tolkningar
jämför olika tolkningar - förordar en och motiverar med enkla omdömen.
+ nyanserat
Ny aspekt
Redogör för orsaker och konsekvenser
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Ger exempel på samband med nutid
enkelt, översiktligt
utförligt + Välgrundade slutsatser om framtiden
+ argumenterar för och emot olika sätt att se på samband. + välgrundade och nyanserade slutsatser om framtiden.
Ny aspekt
använder begrepp
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Ny aspekt
Använder källor
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet