Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2020-10-27 11:32 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Koll på matematik 6A kap.1
Grundskola 6 Matematik
43 · 26 = ? 9,9 / 6 = 165 Var ska decimaltecknet placeras i kvoten? Summan är 527,2. Den ena termen är 361,34. Vilken är den andra termen? Uppgifter som dessa ska du jobba med och få lära dig mer om under detta arbetsområde.

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi att jobba med multiplikation med tvåsiffriga faktorer och kort division där du måste lägga till en eller flera nollor för att divisionen ska gå jämnt ut. Vi kommer också arbeta med addition och subtraktion av decimaltal. Vi avslutar med att jobba med blandade textuppgifter och problemlösning.

Målet är att du ska bli säkrare på att använda de fyra räknesätten samt att kunna använda dem för att lösa olika uppgifter. Du kommer att utveckla förmågorna:

Problemlösning - att välja rätt strategi.

Metod - att utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 

Vad ska du lära dig?

 • Multiplikation med tvåsiffriga faktorer.  https://www.youtube.com/watch?v=VcRWlg2SRnc 
 • Kort division där du måste lägga till en eller flera nollor för att divisionen ska gå jämnt ut.. 
 • Addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler.
 • Att lösa textuppgifter, problemlösning.
 • Rimlighetsbedömning vid beräkningar.

Begrepp: Talsort, kort division, positionssystemet, överslagsberäkning, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Du kommer lära dig genom:

 • Gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Arbete i matteboken "Koll på matematik 6A" kapitel 1.
 • Bingel
 • Arbeta i mindre grupper.
 • Lösa textuppgifter och problemlösning.
 • Se och diskutera filmer.

 

Bedömning:

 • Arbetet med uppgifter och övningar.
 • Delaktighet i diskussioner och resonemang.
 • Diagnos och test

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Räkna addition med tal med olika decimaler.
 • Ma  E 6
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Du kan med stöd påbörja och räkna ut talet.
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Visar säkerhet, förstår strategin och räknar oftast rätt.
Räkna subtraktion med tal med olika decimaler.
 • Ma  E 6
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Du kan med stöd påbörja och räkna ut talet.
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Visar säkerhet, förstår strategin och räknar oftast rätt.
Räkna multiplikation med tvåsiffriga faktorer.
 • Ma  E 6
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Du kan med stöd påbörja och räkna ut talet.
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Visar säkerhet, förstår strategin och räknar oftast rätt.
Räkna division med hjälp av nollor.
 • Ma  E 6
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Du kan med stöd påbörja och räkna ut talet.
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Du har en strategi och vet hur man ställer upp talet. Visar säkerhet, förstår strategin och räknar oftast rätt.
Problemlösning
 • Ma  E 6
Du kan välja och använda metoder som passar ganska bra för att lösa enklare matematiska problem.
Du kan välja och använda metoder som passar bra för att lösa enklare matematiska problem.
Du kan välja och använda metoder som passar mycket bra för att lösa enklare matematiska problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: