Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2

Skapad 2020-10-27 11:37 i Spekerödskolan Stenungsund
Svenska i år 2 läsåret 2019/20
Grundskola 2 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. LGR11

Innehåll

 

                                                                                                                                  

Kunskap (läsa, skriva, tala, lyssna)

Under läsåret ska du lära dig:

 • Berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling framgår.
 • Ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • Lyssna och återberätta kronologiskt.
 • Söka information i olika medier.
 • Läsa enkla elevnära, skönlitterära texter med flyt och återberätta handlingen muntligt och skriftligt.
 • Läsa enkla faktatexter och kommentera och återge viktiga delar av innehållet.
 • Skriva läsligt för hand samt skriva på dator.
 • Använda dig av stor bokstav och punkt i egna texter.
 • Stava ord som är vanligt förekommande i elevers texter.
 • Språkets struktur, som ordklasser och alfabetisk ordning mm.
 • Skriva berättande texter med tydlig början, handling och slut.
 • Skriva enkla och elevnära faktatexter.

Undervisning

I klassrummet kommer du att:

 • Träna på att skriva med hjälp av gemensamt skrivande i klassen, i skrivpar och enskilt. 
 • Öva på läsförståelse med hjälp av olika strategier. 
 • Erbjudas olika typer av böcker att läsa, såväl skönlitterära som faktaböcker
 • Lyssna på högläsning av olika sorters böcker som skönlitterära böcker, faktaböcker, dikter och böcker skriva av andra barn
 • Ha muntliga redovisningar inför klassen.
 • Ha regelbunden läsläxa.
 • Göra praktiska, kreativa och skapande övningar samt lekar för att befästa kunskaper

 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper bygger bland annat på:

 • Skolverkets bedömningsstöd för år 2.
 • Din aktiva roll i ditt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: