Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2020-10-27 11:46 i Spekerödskolan Stenungsund
Du får träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-100.
 • Kunna dela upp tal och vara säker på Tiokompisarna.
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Kunna räkna till 100.
 • Att förstå positionssystemet (ental, tiotal och hundratal).
 • Räknesätten addition, subtraktion och multiplikation.
 • Räkna med pengar 0-100.
 • Geometriska mönster.
 • Talmönster.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Rita av enkla figurer från rutsystem.
 • Vara säker på likhetstecknets funktion.
 • Att använda matematiska begrepp. 

Du ska utveckla din:

 • förmåga att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • förmåga att förstå och befästa begrepp, t.ex. addition, subtraktion, multiplikation, lika med.
 • förmåga att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • förmåga att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.

Det ska du få göra genom att:

 • Arbeta med konkret material för att få en förståelse för ämnesområdet. Det kan vara genom att arbeta med låtsaspengar, programmeringsverktyg, annat konkret material samt appar på iPad.
 • Resonera med andra elever och läraren om olika strategier för hur man kan lösa uppgifter.
 • Skapa räkneberättelser till olika uppgifter.
 • Arbeta med uppgifter i läromedel.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: