Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande tal

Skapad 2020-10-27 11:54 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Eleverna får skriva en instruerande text och ett instruerande tal som de ska hålla för en grupp elever. Förmågan att presentera/ tala och att skriva bedöms.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleven ska träna på och hålla en presentation i form av ett instruerande tal.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:


- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.


- Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Arbetssätt och undervisning

Eleverna får, efter genomgång, förbereda ett instruerande tal och redovisa det muntligt med hjälp av valt hjälpmedel ( ex. powerpoint, visa medan man berättar etc.). Tips och upplägg finns i classroom.

Visa vad du lärt dig

Du håller ditt instruerande tal i mindre grupp, halvklass eller helklass. Presentationen bedöms.

Tidsram

HT-20 v.43-46

Bedömning

Se kunskapskraven för tala.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: