Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika texter

Skapad 2020-10-27 12:05 i Särskolan Stenungsund
Vi ska lära oss läsa och skriva olika sorters texter.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Du ska skriva och arbeta med olika texter där du kommer att få fokusera mest på berättande, argumenterande och faktatexter.

Innehåll

Skriva olika texter

 

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig att skriva berättade texter, argumenterande texter och faktatexter.  Du kommer också att läsa en kompis text och  träna på att ge respons på andras texter.  Du kommer att träna på olika skrivregler och använda dig av rätt skiljetecken.  

 • hur är de olika texttyperna uppbyggda?
 • läsa och jämföra de olika texttyperna
 • skriva en berättande text, en argumenterande text och en faktatext

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde i svenska ska du kunna:

 • visa att du förstår vad som är speciellt för de olika texttyperna
 • ge egna exempel på var och när man använder de olika texterna
 • skriva egna exempel på de olika texttyperna
 • kunna använda en sökmotor för att hitta information på internet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: