👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2020-10-27 12:28 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Vi kommer att titta på vilka genretypiska drag en faktatext har samt skriva egna faktatexter.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att titta på vilka genretypiska drag en faktatext har samt skriva egna faktatexter. Vi utgår från boken "Fixa texten 1".

Innehåll

Mål

Vårt mål är att du ska veta vilka typiska kännetecken en faktatext har och att du ska kunna söka och sammanställa information för att skapa din egen faktatext. Målet är också att du ska kunna granska olika källor.

Arbetssätt

Vi kommer att tillsammans i klassen titta på olika faktatexter, samtala om hur de är uppbyggda och vad som kännetecknar en faktatext. Vi läser ur "Fixa texten" om olika faktatexter och analyserar en faktatext tillsammans. Du kommer sedan att få välja ett område som intresserar dig och utifrån det skapa din egen faktatext. Du kommer att använda dig av internet, böcker och eventuellt intervjuer i ditt sökande efter fakta. Det är också viktigt att du kommer ihåg att vara källkritisk.

Bedömning

Vi kommer att bedöma om din text är uppbyggd som en faktatext och om den innehåller de kännetecken som är typiska för faktatexter.Vi kommer också att titta på hur du sökt information, om du angett dina källor och om du varit källkritisk. Även språket bedöms.

Din faktatext lämnas in i Classroom. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Faktatext

Textens kvaliteter

Ännu inte godtagbara förmågor
E
C
A
Disposition
Röd tråd saknas, vilket gör att texten upplevs som rörig och svårförståelig.
Texten är mest sammanfogad av fakta utan någon tydlig röd tråd.
Texten är relativt väl disponerad så att läsaren utan större svårighet kan följa den.
Texten är mycket väl disponerad med inledning och avslutning, samt tydlig röd tråd som gör den lätt följa.
Innehåll
Innehållet är alltför tunt eller passar inte uppgiften.
Innehållet är enkelt och passar i huvudsak.
Innehållet är utvecklat och väl anpassat till uppgiften, till syfte och mottagare.
Innehållet är välutvecklat och mycket väl anpassat till uppgiften, till syfte och mottagare.
Faktaurval
Använd fakta kommer från en ensam källa.
Texten byggs av mindre del fakta utifrån en eller ett par källor.
Texten utgörs av en större del fakta från flera olika källor. Faktaurvalet är till största delen relevant och tillförlitligt.
Texten innehåller mycket fakta som är tagna från olika källor och känns som en naturlig del i texten. Faktaurvalet är relevant och tillförlitligt.
Egna ord
Meningar eller stycken är kopierade mer eller mindre rakt av
Texten är mestadels skriven med egna ord, men enstaka meningar eller delar av meningar kan vara kopierade.
Texten är skriven mestadels självständigt, utan kopiering av andra texter.
Fakta är gjord till sin egen, och texten är skriven självständigt och helt med egna ord.
Källredovisning
Källor saknas eller är felaktiga
Några allmänna källor redovisas utan närmare precisering.
Större urval av källor redovisas i anslutning till fakta, och mestadels på rätt sätt.
Källor redovisas i direkt samband med fakta. Urvalet av källor är varierat och hänvisningarna är riktigt utförda.
Ordförråd
Texten uppvisar mycket stora brister i ordförråd.
Ordförrådet är enkelt. Facktermer och begrepp används i huvudsak på ett riktigt sätt.
Ordvalet är varierat och passande med facktermer och begrepp som är väl anpassade till innehållet.
Ordvalet är mycket varierat och passande. Facktermer och begrepp används naturligt och riktigt och är anpassade till innehåll och mottagare.
Meningsbyggnad
Texten uppvisar mycket stora brister i meningsbyggnad.
Meningsbyggnaden är enkel men fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och i stort sett korrekt och väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, korrekt och väl fungerande.
Skrivregler
Texten uppvisar mycket stora brister när det gäller skrivregler.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.