Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 9

Skapad 2020-10-27 12:51 i Stenungskolan Stenungsund
Grundskola 9 Biologi
Vi ärver många egenskaper från vår biologiska familj. Egenskaperna sitter i våra gener och läran om gener heter genetik. Djur- och växtarter har inte alltid sett ut som de gör i dag. De har förändrats och anpassat sig till nya levnadsvillkor. Detta kallas evolution.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Innehåll

Genetik

- Cellen

- Kromosom, DNA, Gen

- Historik

- Mitos

- Meios

- Mutationer

- Proteinsyntes

Genteknik

- Kloning

- Genmodifiering

Evolution

- Nya arter bildas

- Det naturliga urvalet

- Djur och växters utveckling

- Darwins evolutionsteori

Arbetsformer

- Texter, presentationer, filmer

- Uppgifter i grupp och enskilt

- Diskussioner i grupp och enskilt

- Laboration

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: