Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund med Alfons Åberg

Skapad 2020-10-27 12:52 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Vi arbetar i gruppen med värdegrund, demokrati och hur vi är en bra kompis. Till vår hjälp har vi Alfons Åberg och allt som han delar med sig. Vi har också Alfons vänskapslåda som Friends tagit fram för att underlätta och stötta i arbetet med dessa frågor.

Innehåll

Bakgrund

Normer och värden är något vi arbetar med varje dag och som genomsyrar i stort sett varje situation i förskolan. Barnens empatiutveckling och bemötande gentemot varandra är oerhört betydelsefullt. Empati kan vara förmågan att förstå någon annans känslor, att kunna leva sig in i hur någon annan känner. Den känslan behöver stimuleras, stärkas och tränas under hela uppväxten. Utifrån det har vi sett ett behov i barngruppen av att stärka kamratskapet samt att lyfta och stärka det enskilda barnets självkänsla.

Syfte 

Syfte med undervisningen är att barnen ska utveckla en bredare förståelse och respekt för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. Vi vill att barnen lär sig innebörden av begreppen empati, respekt, hänsyn, för att klimatet i barngruppen ska bli gynnsamt för fortsatt lärande. Vi vill skapa en trygg miljö för barn, där alla är en del av en gemenskap och där kränkningar inte får spelrum. Barnen ska få komma till Mathrax och känna att de är sedda och hörda och har ett unikt värde. 

 

Fokusmål

- förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

 

Vilket förändrat kunnande hoppas vi att barnen uppvisar efter avslutad process? 

- kunna delta i olika etiska diskussioner om dilemman 

- förstå innebörden i något/några av begreppen empati, respekt och hänsyn

- att på något sätt kunna beskriva en känsla (glad, ledsen, oro, rädd, magkänsla, utanför, gemenskap osv)

 

Genomförande/metod

Vi kommer att börja med att introducera vänskapslådan och dess innehåll. Barnen känner redan till Alfons som karaktär, vilket kommer underlätta processen till lärandet. Barnen kommer använda sig utav sina tidigare erfarenheter så som exempelvis Alfons vänner samt hans låtsaskompis. Genomförandet kommer ske i olika undervisningsmetoder detta i små grupper, så som genom berättelser där barnen själva kan upptäcka nya saker om sig själva och omvärlden. Vi kommer att föra dialoger kring barnens tankar, känslor samt sådant som barnen tycker är viktigt. Utifrån det som anses viktigt, stimuleras barnens uppfattning om sig själva och sina kompisar. De får chansen att se varandra som tänkande, reflekterande och unika individer. Med hjälp av samtalet får barnen också möjlighet att bearbeta sina tankar och upplevelser av bilder eller berättelser.

- En annan stärkande metod för genomförandet till detta värdegrundsarbetet kommer vi att väva in Bamse som är ett material från trygg och tillgänglighet teamet. Barnen får själva vara med och bestämma vilka kompiskort som de vill lägga sitt fokus på. 

 

Vi kommer arbeta i mindre undervisningsgrupper och där fokusera på "magkänslan". Att kunna beskriva sin känsla är inte alltid så lätt och det finns heller inget som är rätt eller fel. 

Dokumentation

 

Vi dokumenterar och gör dokumentationen synlig för barngruppen för att skapa lärandesamtal bland barnen (dokumentationsvägg / processvägg/ återkoppling med hjälp att digitala verktyg).  Vi kommer att göra dokumentationer på Unikum både på individ och gruppnivå.

Hur blev det?/ Resultat

 

 

 

Resultat av undervisningen redovisas i målklusternas resultat. Utvärdering av metod utvärderas och analyseras i storarbetslaget. 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: