Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårs uppföljning av projekt HT-20

Skapad 2020-10-27 12:57 i 103701 Förskolan 79 & Park Stockholm Östermalm
Förskola
Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden. Avdelning Vår har valt att lära oss mer om Vilda fåglar i vår närmiljö. Hur vet man att en fågel är vild? Varför har fåglar fjädrar?

Innehåll

Titta tillbaka på era projektplaneringar, dokumentationer, lärloggar och nyhetsbrev.

Beskriv:

 

 • Vilka händelser har vi pedagoger uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning. 
 • Barnen har från dag ett då vi startade projekt  Fåglar i vår närmiljö blivit intresserade av fåglar som vi möter och uppmärksammar när vi  är ute i skog och mark. När barnen i dag ser en fågel så tittar de noga och diskuterar med varandra var det är för sorts fågel och kan       även oftast benämna dess namn. Barnen har också lärt sig var man ska gå för att få syn på en viss fågel-art. När vi tex besöker tistelsnåret  så vet barnen att om vi är tysta och smyger så kanske vi kan få syn på en Steglits. Går vi förbi stora Eken så händer det att barnen finner spår av en fågel genom att hitta ekollon som är halvätna på marken, då tittar barnen upp och ser om det möjligtvis kan sitta en Kråka där. När vi besöker Gärdet så studerar barnen fåglarnas rörelser och blir då inspirerade att försöka flyga som en fågel. Diskussioner om  hur snabbt och vilken teknik fåglar använder när de ska flyg blir då till en spännande reflektion och dokumentation.     
 • Vilka olika material  och  undersökningar barnen har fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll?
 •  Barnen har vid ett flertal tillfällen varje vecka möjlighet att vara ute i naturen och mött fåglar i sin naturliga miljö. Vi har då       tagit med barnens egentillverkade kikare( detta har gjort intresset för att spana efter fåglar har blivit mer intressant) vi             reflekterar, diskuterar och fotar av det vi ser. När vi sedan kommer tillbaka till förskolan använder barnen själva eller               tillsammans med en  pedagog de material som vi har att erbjuda barnen till detta projekt som tex. fågelböcker, modeller av    fåglar, fågelkort, paddor, vetenskapliga filmer m.m
 • Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål
 • Barnen har fått uppleva glädjen i att vara ute i skog och mark. De har även fått upptäcka olika fågelarter i vår närmiljö som barnen fått lära sig mera om. Barnen har fått prova på att använda olika material för att skapa fåglar. De har fått diskuterat tillsammans med andra barn i mindre grupper, lyssnat och tagit till sig av egna och andras teorier. Barnen har fått utvecklat sitt skriftspråk när de skrivit fåglars namn. De har lärt sig att söka kunskap av varandra, via litteratur och genom våra digitala verktyg
 • Hur har vi på olika sätt stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor.
 • Vi har varit lyhörda och medforskande pedagoger som försökt att ta till vara på alla barnens intresse och nyfikenhet. Vi har också försökt att utmana barnen genom att ställa frågor till barnen som för projektet framåt.
 • Hur stämmer planeringarna överens med de målen som ni hade i projektplaneringen?
 • Vår planering stämmer men det är fortfarande mycket kvar att utforska tillsammans med barnen. Det har varit spännande att se den respons som vi fått från barnen. Härligt att komma till förskolan och se att barnen då sitter i vår ateljé. och ritar av fåglar som vi sett eller berättar om fåglar som de mött på vägen till förskolan.
 • Vilka målområden går vi vidare med?
 •  Vi kommer att fortsätta att vara ute i naturen för att barnen ska få uppleva och lära om fåglars levnadsvillkor inför vintern. Hur bygger fåglarna sina bon? Samspel mellan människa och fåglar, hur kan vi hjälpa stannfåglar att överleva vintern i Sverige. Till vilket land flyger flyttfåglarna? 

 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden som 

projektet gett barnen erfarenhet av: Här är några exempel på hur vi arbetar med dettta

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Exempel:

ljud- vi lyssnar på fåglars olika läten.

rörelse- vi studerar fåglars rörelse, vi flyger som fåglar

skuggor - när fåglar flyger så lämnar de skuggor på marken

ljus - sjunger fåglar mer när det är ljust?

volym"-fåglarna blir mycket större när de fryser och burrar upp sig"

temperatur-när blir det så kallt att fåglarna flyger till varmare länder?

 

 

 

 

 

Exempel:

Antal-en Blåmes kan föda upp till 16 ungar. Vi har sett 15 olika fågelarter i vår närmiljö

Former- vi studerar och jämför fågars olika former

Mönster - på fåglars fågeldräkter

Klassificering-stannfåglar och flyttfåglar

Storleksförhållanden- större än mindre än 

Siffror-att skriva och räkna

Exempel:

Nya begrepp och ord-stannfågel, ornitolo,hane,hona,arter

Nya tecken (TAKK) för fågel

Peka- när vi fågelspanar

Samtal -lyssna -dialog- vad vi sett och varit med om, vi lär av varandra i mindre grupper

Lera- vi skapar fågelbon och fåglar m.m

Beskriva-vad vi gör och ser

Återberätta- det som vi varit med om i mindre grupper 

Rimma och sjunga våra nya fågelsånger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: