Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst utvärdering av projekt HT-2020

Skapad 2020-10-27 12:58 i 103701 Förskolan 79 & Park Stockholm Östermalm
Förskola
Vi på avdelning höst arbetar med väder. Vi är ute och utforskar olika väder i vår närmiljö. Hur känns vädret idag? Vilka väder har vi? Vad för olika djur kan vi se i de olika vädren?

Innehåll

Titta tillbaka på era projektplaneringar, dokumentationer, lärloggar och nyhetsbrev.

Beskriv:

 

 • Vilka händelser har vi pedagoger uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning

  I början av projektet ställde inte barnen så mycket frågor kring vädret, men vi har märkt att under projektets gång så har intresset och nyfikenheten växt fram. Många av de frågor som barnen ställer dyker upp när vi är ute. "varför regnar det?" "hur kommer det sig att väder kan ändras" "vad är en regnbåge?" Eftersom att vi har stora fönster på våran avdelning är det lätt för barnen att titta ut och prata om vädret. 

 

 • Vilka olika material och undersökningar har barnen fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll

- Väder är ett tacksamt projekt eftersom att väder alltid finns runt omkring oss. Vi undersöker alltid det väder som är för dagen. "vad är det för väder idag?" "hur känns detta väder?". Vi undersökte vind genom att använda oss av en fläkt inne på avdelningen. Vi undersökte vinden genom att lägga fram olika material så som papper, lego och tyg för att se vad som blåser iväg. Vi har även målat regn, vi använde oss då av vattenfärg, tjocka och tunna penslar. Eftersom att barnen intresserat sig kring regn och vatten gjorde vi ett vatten-experiment. Vi använde oss då av vatten, frysen och salt. Vad händer när vatten fryser?

 • Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål

Vi har gjort ett experiment där barnen varit med om en kemisk process. Vi lät barnen gissa vad de trodde skulle hända med vattnet när vi la det i frysen över natten. Barnen fick smaka på isen och vi hällde även salt på isen så att vi tydligt kunde höra när isen sprack och tillslut blev vatten igen. Barnen har fått beskriva väder med olika uttrycksformer så som i verbalt tal, skapande, TAKK (tecken som stöd) och musik. Barnen har fått ta egna bilder på vädret, både på förskolan och hemma. 

 

 • Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor.  

- Vi är ständigt närvarande pedagoger som lyssnar till barnen. Har barnen frågor kring vädret utforskar vi i första hand tillsammans med barnen istället för att svara direkt på frågan. Vi utmanar barnen genom att t.ex. ställa generativa frågor och diskutera tillsammans kring de frågeställningar vi har. Vi dokumenterar det barnen är med om. Vi dokumenterar b.la genom att ta bilder och skriva ner barnens frågor och tankar. Dessa bilder sätter vi upp inne på avdelningen på barnens nivå så att barnen när som helst kan reflektera kring det de varit med om.

De har pratat mycket med varandra och på så sätt fått förståelse kring olika väderfenomen. I och med att vi sätter upp bilder på det väder vi utforskat är det lätt för barnen att prata kring bilderna. De lär sig mycket av varandra vilket vi tycker är värdefullt. Vi har även använt oss av experiment för att lättare förstå vinden och kyla (vi kommer fortsätta med experiment för att få förståelse kring andra väderfenomen). Vad händer med vattenpölarna när det är kallt ute? hur känns vinden och kan vinden göra att olika föremål blåser bort? 

 

 

  

Stämmer planeringarna överens med de målen som ni hade i projektplaneringen? 

- Vi fick i början av projketet välja ut två läromål från läroplanen. Dessa mål har vi förhållit oss till när vi gör våra planeringar inför veckan som kommer. Vi tycker att våra mål stämmer väl överens med det som vi erbjuder barnen. I och med att vi började med detta projekt denna termin så har vi inte gått in på alla områden som våra mål innefattar, men detta är något som vi kommer fortsätta med under vårterminen. 

 •   Vilka målområden går vi vidare med? - Vi kommer fortsätta med att prata och beskriva vädret med olika typer av uttrycksformer. Vi kommer att följa vädrets förändring genom årstiderna. Vi kommer även till nästa termin gå in på sambandet mellan väder och växter.

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Ljud: Vi har lyssnat på hur vädret låter, hur låter regnet? Hur låter vinden?

Rörelse: När vi varit ute har vi tittat på hur vinden får träden att röra sig och hur vinden gör att håret blåser och blir busigt. Vi har även tittat på hur molnen rör sig. 

Skuggor: Vi har utforskat våra skuggor som kommer fram i dagsljuset 

Ljus: När solen är framme är det ljust ute, molnen gör att det blir mörkare och när det regnar blir det grått ute.

Temperatur: Vi har jämför hur olika väder känns. Solen är varm medan regnet känns kallt. När det var sommar så var det varmt ute med nu när det är höst är det kallt. 

 

 

 

 

 

Antal: Hur många solar har vi? 

Former: Vilken form har solen? Vilken form har molnen? 

Mönster: Barnen har varit intresserade kring mönstret som regnet ger på vägen och i vattenpölarna. 

Jämföra: Vi jämför olika väder

Förändring: Vi samtalar och utforskar vädrets förändring dag för dag men även genom årstiderna. 

 

 

Nya begrepp och ord: Vi introducerar nya begrepp och ord till barnen som är kopplat till projektet. 

Nya tecken (TAKK): Vi arbetar med TAKK vilket barnen tycker är roligt och spännande 

Peka: De barn som inte har det verbala språket än är delaktiga genom att de pekar och använder sig av kroppsspråk 

Samtal -lyssna -dialog: Barnen samtalar med varandra och med oss pedagoger kring det de har uppmärksammat. De reflekterar med varandra genom bilder och tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: